Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 584)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
301. 12.05.2021 372-k 2021 Narva linna omandis oleva kinnisasja Rahu tänav L6, Narva, koormamine isikliku kasutusõigusega SA Narva Linna Arendus kasuks
302. 14.05.2021 373-k 2021 Koolide töökorraldusest
303. 14.05.2021 374-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
304. 14.05.2021 375-k 2021 Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (OÜ Eesti ESM)
305. 14.05.2021 376-k 2021 Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme tagasiastumine
306. 14.05.2021 377-k 2021 Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme nimetamine
307. 17.05.2021 378-k 2021 Vaideotsuse kinnitamine
308. 18.05.2021 379-k 2021 Volitamine (T. U. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
309. 20.01.2021 38-k 2021 Spordiklubidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine
310. 18.05.2021 380-k 2021 Volitamine (G. Š. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
311. 18.05.2021 381-k 2021 Volitamine (V. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
312. 26.05.2021 382-k 2021 Kalamarja tn 61a maaüksuse erastamine
313. 26.05.2021 383-k 2021 Taevasina tn 35 maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute lõpetamine
314. 26.05.2021 384-k 2021 Taevasina tn 35 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
315. 26.05.2021 385-k 2021 Maa sihtotstarbe määramine ja arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks (1. Mai tn 9a, 1. Paemurru tn 20, 1. Paemurru tn 22, 2. Jõesuu tn 35, 2. Jõesuu tn 41, 3. Paemurru tn 2, ...
316. 26.05.2021 386-k 2021 Maa sihtotstarbe määramine ja arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks (Joakalda, Jõeveeru, Kalda haljasala H1, Kalda haljasala H2, Kosesaar V1, Kosesaar V2, Kulgu lainemurdja, Kulgu sadam 4, Metsavahi saar
317. 26.05.2021 387-k 2021 Maa sihtotstarbe määramine ja arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks (Tallinna mnt 57, Uus põik 4)
318. 26.05.2021 388-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine. Taevasina tn. 16 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
319. 26.05.2021 389-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Piiri tn. 33 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
320. 20.01.2021 39-k 2021 Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Kaseke lasteaiarühmas
321. 26.05.2021 390-k 2021 Ehitusloa andmine (Tiigi tn 9a)
322. 26.05.2021 391-k 2021 Munitsipaalkorteri 26 Juuli tänav 1-24 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
323. 26.05.2021 392-k 2021 Munitsipaaleluruumi Viru tn 19-19 Narvas otsustuskorras võõrandamine
324. 26.05.2021 393-k 2021 Munitsipaaleluruumi Võidu prospekt 6-79 Narvas otsustuskorras võõrandamine
325. 26.05.2021 394-k 2021 Munitsipaalkorteri aadressil Uusküla tänav 12-4 Narvas üürile andmine
326. 26.05.2021 395-k 2021 Kinnistu asukohaga Narva linn, Muru tn 41 võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel
327. 26.05.2021 396-k 2021 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
328. 26.05.2021 397-k 2021 Avaliku ürituse «Eesti lipu päev» loa taotluse rahuldamine
329. 26.05.2021 398-k 2021 Avaliku ürituse «Suvehooaja avamine» loa taotluse rahuldamine
330. 26.05.2021 399-k 2021 Avaliku ürituse «Narva Teenuste Mess» loa taotluse rahuldamine