Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 584)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
331. 06.01.2021 4-k 2021 Volitamine (N. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
332. 20.01.2021 40-k 2021 Tasandusrühma moodustamine Narva Lasteaias Tuluke
333. 26.05.2021 400-k 2021 Avaliku ürituse «Perfomans lastekaitsepäeva puhul» loa taotluse rahuldamine
334. 26.05.2021 401-k 2021 Volitamine (G. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
335. 26.05.2021 402-k 2021 Volitamine (I. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
336. 26.05.2021 403-k 2021 Volitamine (S. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
337. 26.05.2021 404-k 2021 Volitamine (T. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
338. 26.05.2021 405-k 2021 Narva Linnavalitsuse 04.09.2019.a korralduse nr 630-k "Hoolduse seadmine (hooldatav A.V.)" kehtetuks tunnistamine
339. 26.05.2021 406-k 2021 Narva Linnavalitsuse 22.07.2020.a korralduse nr 472-k "Hoolduse seadmine (hooldatav G.M.)" kehtetuks tunnistamine
340. 26.05.2021 407-k 2021 Hoolduse seadmine J.M.
341. 26.05.2021 408-k 2021 Hoolduse seadmine N.S.
342. 26.05.2021 409-k 2021 Hoolduse seadmine N.D.
343. 20.01.2021 41-k 2021 Linnavara mahakandmine
344. 26.05.2021 410-k 2021 Hoolduse seadmine O.K.
345. 26.05.2021 411-k 2021 Hoolduse seadmine T.K.
346. 26.05.2021 412-k 2021 Hoolduse seadmine O.S.
347. 26.05.2021 413-k 2021 Hoolduse seadmine L.M.
348. 26.05.2021 414-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine (Eesti Seenioride ja Spordiveteranide Liit)
349. 26.05.2021 415-k 2021 Narva Linnavalitsuse 22.03.2021.a korralduse nr 207 „Narva linna 2021.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine
350. 26.05.2021 416-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
351. 26.05.2021 417-k 2021 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
352. 26.05.2021 418-k 2021 Avaliku ürituse «Narva Laat» loa taotluse rahuldamine
353. 28.05.2021 419-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
354. 20.01.2021 42-k 2021 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna vara üleandmine Linnamajandusameti bilanssi
355. 28.05.2021 420-k 2021 Tänavate sulgemise tasu tagastamine (Eesti ESM OÜ)
356. 28.05.2021 421-k 2021 Lidl Eesti OÜ poolt esitatud vaide Narva Linnavalitsuse 22.03.2021 korralduse nr 211-k „Tee kasutusloa andmine (Tallinna mnt 3, Tallinna mnt 7)“ kehtetuks tunnistamise nõudes läbivaatamine ning Narva Linnavalitsuse 2
357. 28.05.2021 423-k 2021 Koolide töökorraldusest
358. 31.05.2021 424-k 2021 Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme tagasikutsumine
359. 01.06.2021 425-k 2021 Kinnistu võõrandamine otsustuskorras (A. Daumani 38, Narva linn)
360. 01.06.2021 426-k 2021 Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme nimetamine ja tasu kehtestamine