Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 584)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
571. 18.08.2021 619-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kannikese tn 37 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
572. 03.02.2021 62-k 2021 Viktoria tn 57a maaüksuse erastamine
573. 18.08.2021 620-k 2021 Ehitusloa andmine (Kiriku tn 7 // 9 // Igor Grafovi tänav L2 // Igor Grafovi tänav T2 // I. Grafovi tn 24).
574. 18.08.2021 621-k 2021 Ehitusloa andmine (Jalgratta tee 2 // 5 // 8 // Äkkeküla tee 8 // Äkkeküla tee 12 // Jalgratta tee L2 // Väike-Äkke).
575. 18.08.2021 622-k 2021 Ehitusloa andmine (Papli tn 41)
576. 18.08.2021 623-k 2021 Ehitusloa andmine (Jääraku tn 30)
577. 18.08.2021 625-k 2021 Ehitusloa andmine (Piiri tn 33)
578. 18.08.2021 626-k 2021 Kasutusloa andmine (Vihma tn 23, Narva)
579. 18.08.2021 627-k 2021 Kasutusloa andmine (Elektrijaama tee 61a)
580. 18.08.2021 628-k 2021 Kasutusloa andmine (Tasane tn 21)
581. 18.08.2021 629-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pihlaka tn 6 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
582. 03.02.2021 63-k 2021 Rohu tn 2 (AÜ Suur Primorskoje) ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
583. 18.08.2021 630-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Põllu tn 14 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
584. 18.08.2021 631-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (1. Jõe tn 17 krundile avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud ehitiste rajamine)
585. 18.08.2021 632-k 2021 Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
586. 18.08.2021 633-k 2021 Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest
587. 18.08.2021 634-k 2021 Narva Linnavalitsuse 18.04.2018.a. korralduse nr 314-k "Hoolduse seadmine (hooldatav J.S.)" kehtetuks tunnistamine
588. 18.08.2021 635-k 2021 Hoolduse seadmine L.T.
589. 18.08.2021 636-k 2021 Hoolduse seadmine I.M.
590. 18.08.2021 637-k 2021 Hoolduse seadmine E.C.
591. 18.08.2021 638-k 2021 Hoolduse seadmine L.N.
592. 18.08.2021 639-k 2021 Ehitusloa andmine (Paul Kerese väljak // Tuleviku tänav).
593. 03.02.2021 64-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (A.-A. Tiimanni tn 20a parkimisplatsi rajamine)
594. 18.08.2021 640-k 2021 Narva Linnavalitsuse 31.03.2021 korralduse nr 225-k „Munitsipaaleluruumi Vaivara tn 3-1 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine, SA Narva Linnaelamu haldamisele üleandmine ning eluruumi üürilepingu sõlmimine
595. 18.08.2021 641-k 2021 Avaliku ürituse «Narva Promenaadi Ööjooks 2021» loa taotluse rahuldamine
596. 18.08.2021 642-k 2021 Avaliku ürituse « Ajaloofestival „Tähelepanu! 1991! Start!“» loa taotluse rahuldamine
597. 18.08.2021 643-k 2021 Avaliku ürituse „Iseseisvuse lapsed“ loa taotluse rahuldamine
598. 18.08.2021 644-k 2021 Avaliku ürituse „Sõida tasa üle silla“ loa taotluse rahuldamine
599. 18.08.2021 645-k2021 Avaliku ürituse «Narva Suvelaat» loa taotluse rahuldamine
600. 18.08.2021 646-k 2021 Avaliku ürituse „Narva Suvepäevad“ loa taotluse rahuldamine