Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 1046)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
91. 03.03.2021 127-k 2021 Kalamarja tn 2a maaüksuse erastamine
92. 03.03.2021 128-k 2021 Kalamarja tn 7a maaüksuse erastamine
93. 03.03.2021 129-k 2021 Kalamarja tn 10a maaüksuse erastamine
94. 06.01.2021 13-k 2021 Kasutusloa andmine (Kadastiku tn 33a/33b)
95. 03.03.2021 130-k 2021 Kalamarja tn 15a maaüksuse erastamine
96. 03.03.2021 131-k 2021 Kalamarja tn 20a maaüksuse erastamine
97. 03.03.2021 132-k 2021 Kalamarja tn 24a maaüksuse erastamine
98. 03.03.2021 133-k 2021 Kalamarja tn 26a maaüksuse erastamine
99. 03.03.2021 134-k 2021 Kalamarja tn 28a maaüksuse erastamine
100. 03.03.2021 135-k 2021 Kalamarja tn 29a maaüksuse erastamine
101. 03.03.2021 136-k 2021 Kalamarja tn 30a maaüksuse erastamine
102. 03.03.2021 138-k 2021 Narva Linnavalitsuse 11.11.2020. a korralduse nr 780-k “Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kaluri tn 1 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)” muutmine
103. 03.03.2021 139-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Elektrijaama tee 59 krundile veepuhastusjaama hoone püstitamine ning Elektrijaama tee 59, Elektrijaama tee L10, Elektrijaama tee 90 kruntidele hoonet teenindavate ehitiste rajamine)
104. 06.01.2021 14-k 2021 Kasutusloa andmine (Aroonia tn 12)
105. 03.03.2021 140-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Varsakabja tn. 31 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
106. 03.03.2021 141-k 2021 Ehitusloa andmine (Viru tn 3)
107. 03.03.2021 142-k 2021 Volitamine (M. G. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
108. 03.03.2021 143-k 2021 Narva Linnavalitsuse 02.05.2019.a korralduse nr 301-k „Hoolduse seadmine (hooldatav K.L.)“ kehtetuks tunnistamine
109. 03.03.2021 144-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (Z. S.)
110. 03.03.2021 145-k 2021 Hoolduse seadmine Z.Y.
111. 03.03.2021 146-k 2021 Hoolduse seadmine V.R.
112. 03.03.2021 147-k 2021 Hoolduse seadmine K.L.
113. 03.03.2021 148-k 2021 Hoolduse seadmine V.S.
114. 03.03.2021 149-k 2021 Spetsialistidele ettenähtud korterite nimekirja kinnitamine
115. 08.01.2021 15-k 2021 Taotluste hindamise komisjoni moodustamine
116. 03.03.2021 150-k 2021 Munitsipaaleluruumi aadressil Kangelaste prospekt 24-56 Narvas üürile andmine
117. 03.03.2021 151-k 2021 Munitsipaaleluruumi aadressil Rahu tänav 28-27 Narvas üürile andmine
118. 03.03.2021 152-k 2021 Raieloa väljastamine (Eesti ESM OÜ)
119. 03.03.2021 153-k 2021 Üüritasust ajutine vabastamine
120. 03.03.2021 154-k 2021 Narvas Tuleviku tänav 7 asuva linnavara tasuta kasutusse andmine (MTÜ Lapsele Oma Kodu)