Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 1046)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
151. 27.10.2021 862-k 2021 Narva linna omandis olevate kinnisasjade Kulgusadama tee L2, L3 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
152. 27.10.2021 861-k 2021 Ostja kinnitamine 05.10.2021 toimunud kirjaliku avaliku enampakkumise tulemuste põhjal (kinnistu asukohaga Narva linn, Muru tn 41)
153. 27.10.2021 860-k 2021 Munitsipaaleluruumide üürile andmine
154. 17.02.2021 86-k 2021 Ehitusloa andmine (V.Gerassimovi tn 2)
155. 27.10.2021 859-k 2021 Munitsipaalkorteri aadressil Kangelaste pr 51-39 Narvas üürile andmine
156. 27.10.2021 858-k 2021 Munitsipaaleluruumide üüriõiguse vahetamine aadressidel Rahu tänav 6-30 ja Aleksander Puškini tänav 26-145 Narvas
157. 27.10.2021 857-k 2021 Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 7)
158. 27.10.2021 856-k 2021 Kasutusloa andmine (Aleksei Juhhanovi tn 20 // Rakvere tn 35)
159. 27.10.2021 855-k 2021 Ehitusloa andmine (Albert-Augusti Tiimani tn 1c)
160. 27.10.2021 854-k 2021 Ehitusloa andmine (Kulgu tn 5a)
161. 27.10.2021 853-k 2021 Ehitusloa andmine (A. Puškini tn 15c)
162. 27.10.2021 852-k 2021 Ehitusloa andmine (Rahu tn 36)
163. 27.10.2021 851-k 2021 Tee ehitusloa andmine (Spordi tänav // M. Maslovi tn 3a)
164. 27.10.2021 850-k 2021 Tee ehitusloa andmine (Tuleviku tänav // Paul Kerese väljak // Vestervalli tänav L2)
165. 27.10.2021 849-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Palavuse tn 32 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
166. 27.10.2021 848-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jalaka tn 33 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
167. 27.10.2021 847-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kastani tn 34 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
168. 27.10.2021 846-k 2021 Narva Linnavalitsuse 19.08.2020. a korralduse nr 529-k “Projekteerimistingimuste kinnitamine (1. Jõe tn 3 ühepereelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)“ muutmine
169. 27.10.2021 845-k 2021 Kalle tn 2 ja Kalle tn 2a katastriüksuste liitmine
170. 27.10.2021 844-k 2021 Kanepi tn 2 ja Kanepi tn 2a katastriüksuste liitmine
171. 27.10.2021 843-k 2021 Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Tehase tn 9)
172. 27.10.2021 842-k 2021 Maa sihtotstarbe määramine ja arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks (2. Jõesuu tn 37, Kadastiku tn 1, Lääne tn 9, Puuvilla haljasala, Rakvere tn 64a, Vihma tn 19)
173. 27.10.2021 841-k 2021 Vaie Narva Linnavalitsuse 01.09.2021 korralduse nr 678-k kehtetuks tunnistamise nõude läbivaatamine
174. 27.10.2021 840-k 2021 Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
175. 17.02.2021 84-k 2021 Kalamarja tn 18a maaüksuse erastamine
176. 19.10.2021 839-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (N. N.)
177. 19.10.2021 838-k 2021 Volitamine (B. I. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
178. 13.10.2021 837-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine (MTÜ Sõjaväeteenistuse ja lahingutegevuse veteranide liit "Bastion")
179. 13.10.2021 836-k 2021 Narva Lasteaia Karikakar hoolekogu koosseisu kinnitamine
180. 13.10.2021 834-k 2021 Narva Lasteaia Sädemeke hoolekogu koosseisu kinnitamine