Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 1046)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
211. 13.10.2021 806-k 2021 Ehitusloa andmine (V.Gerassimovi tn 2)
212. 13.10.2021 805-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (V. Gerassimovi tn 18a krundil asuva koolieelse lasteasutuse hoone rekonstrueerimine)
213. 13.10.2021 804-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Juhhanovi tn 3 krundil asuva Paju Kooli hoone rekonstrueerimine)
214. 13.10.2021 802-k 2021 Munitsipaalomandisse antavate maaüksuste sihtotstarbe määramine (5. Paemurru tn 25, Kreenholmi tn 21a, Kulgusadama tee 4, Kulgusadama tee 9a, Parve tn 9, Nuka, Jalgratta tee 16)
215. 13.10.2021 801-k 2021 Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Tule tn 50)
216. 13.10.2021 800-k 2021 Aiandusühistu JUGLA-1 üldmaa ostueesõigusega erastamine (Kurgi tänav, Sibula tänav L1, Sibula tänav L2, Sibula kraav, Kurgi kraav)
217. 04.02.2021 80-k 2021 Narva Linnavalitsuse 21.01.2021. a korralduse nr 47-k „Koolide töökorraldusest“ muutmine
218. 06.01.2021 8-k 2021 Ehitusloa andmine (Võidu prospekt 4)
219. 13.10.2021 799-k 2021 Koha-aadressi määramine (Vana-Joala tee 2)
220. 13.10.2021 798-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
221. 13.10.2021 797-k 2021 Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
222. 07.10.2021 796-k 2021 Avaliku ürituse „Perepäev“ loa taotluse rahuldamine
223. 07.10.2021 795-k 2021 Ehitusloa andmine (Rakvere tn 22c)
224. 06.10.2021 794-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V. V.)
225. 05.10.2021 793-k 2021 Volitamine (A. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
226. 04.10.2021 792-k 2021 Volitamine (N. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
227. 04.10.2021 791-k 2021 Volitamine (V. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
228. 29.09.2021 790-k 2021 Autasustamine Narva linna teenetemärgiga
229. 04.02.2021 79-k 2021 Projekteerimistingimuste andmisest keeldumine Võidu pr 17 kinnistule korterelamu ehitusprojekti koostamiseks
230. 29.09.2021 789-k 2021 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Sotsiaalabiametile
231. 29.09.2021 788-k 2021 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
232. 29.09.2021 787-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
233. 29.09.2021 786-k 2021 Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
234. 29.09.2021 785-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine (MTÜ Spin)
235. 29.09.2021 784-k 2021 Narva Lasteaia Punamütsike hoolekogu koosseisu kinnitamine
236. 29.09.2021 783-k 2021 Narva Lasteaia Päikene hoolekogu koosseisu kinnitamine
237. 29.09.2021 782-k 2021 Narva Lasteaia Kaseke hoolekogu koosseisu kinnitamine
238. 29.09.2021 781-k 2021 Narva Lasteaia Potsataja hoolekogu koosseisu kinnitamine
239. 29.09.2021 780-k 2021 Õpilaste arvu suurendamine Narva 6. Kooli klassides
240. 03.02.2021 78-k 2021 Volitamine (A. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)