Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 1046)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
271. 29.09.2021 751-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (I. Grafovi tn 24 avaliku parkimisplatsi ja Kiriku tn 9 juurdepääsutee rajamine)
272. 29.09.2021 750-k 2021 Narva Linnavalitsuse 20.12.2017 korralduste nr 1284-k, nr 1285-k muutmine
273. 03.02.2021 75-k 2021 Hoolduse seadmine V.S.
274. 29.09.2021 749-k 2021 Suur-Aguli tn 8b maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute lõpetamine
275. 29.09.2021 748-k 2021 Metsa tn 16 maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute lõpetamine ja lagunenud ehitise kõrvaldamiseks tähtaja määramine
276. 29.09.2021 747-k 2021 Kuke tn 10 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
277. 29.09.2021 746-k 2021 Narva Linnavalitsuse 03.02.2021 korralduse nr 63-k "Rohu tn 2 (AÜ Suur Primorskoje) ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine" muutmine
278. 29.09.2021 745-k 2021 Narva Linnavalitsuse Nimekomisjoni koosseisu kinnitamine
279. 29.09.2021 744-k 2021 Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
280. 29.09.2021 743-k 2021 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
281. 27.09.2021 742-k 2021 Teenetemärkide komisjoni kinnitamine
282. 24.09.2021 741-k 2021 Kasutusloa andmine (Malmi tn 8)
283. 24.09.2021 740-k 2021 Loa andmine spordiürituste korraldamiseks
284. 03.02.2021 74-k 2021 Hoolduse seadmine E.F.
285. 24.09.2021 739-k 2021 Tee ehitusloa andmine (Joaorg, Joaoru saar)
286. 23.09.2021 738-k 2021 Kasutusloa andmine (A.Daumani tn 11)
287. 23.09.2021 737-k 2021 Tee ehitusloa andmine (Rahu tänav lõigus Tallinna maantee – Paul Kerese tänav)
288. 21.09.2021 736-k 2021 Volitamine (T. O. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
289. 21.09.2021 735-k 2021 Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine
290. 21.09.2021 734-k 2021 Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine
291. 15.09.2021 733-k 2021 Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest
292. 15.09.2021 732-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
293. 15.09.2021 731-k 2021 Piletihinna kehtestamine
294. 15.09.2021 730-k 2021 Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Spordikooli Energia ujula kasutusse andmisel (MTÜ New Wave ja MTÜ Ujumisklubi Energia)
295. 03.02.2021 73-k 2021 Hoolduse seadmine I.N.
296. 15.09.2021 729-k 2021 Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Spordikooli Energia ruumi kasutusse andmisel (MTÜ Spordiklub Boxing-Energia)
297. 15.09.2021 728-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine (Narva Kesklinna Gümnaasium)
298. 15.09.2021 727-k 2021 Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva Kesklinna Gümnaasiumi klassides
299. 15.09.2021 726-k 2021 Hoolduse seadmine V.R.
300. 15.09.2021 725-k 2021 Hoolduse seadmine O.L.