Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 1046)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
421. 18.08.2021 615-k 2021 Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kinnitamine (Vahtra tn 5 krundil asuva kaubandushoone laiendamine kuni 33% selle esialgu kavandatud mahust...)
422. 18.08.2021 614-k 2021 Narva Linnavalitsuse 04.08.2021.a korralduse nr 602-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.2 kehtetuks tunnistamine
423. 10.08.2021 612-k 2021 Volitamine (V. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
424. 10.08.2021 611-k 2021 Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 50b)
425. 03.02.2021 61-k 2021 Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine
426. 04.08.2021 609-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
427. 04.08.2021 608-k 2021 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
428. 04.08.2021 607-k 2021 Avaliku ürituse „Narva jõe päev” loa taotluse rahuldamine
429. 04.08.2021 606-k 2021 Avaliku ürituse «Taime laat» loa taotluse rahuldamine
430. 04.08.2021 605-k 2021 Avaliku ürituse „Narva suvelaat 2021” loa taotluse rahuldamine
431. 04.08.2021 604-k 2021 Munitsipaalkorteri Viru tänav 19-30 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
432. 04.08.2021 603-k 2021 Munitsipaalkorteri aadressil Vassili Gerassimovi tänav 22-54 Narvas üürile andmine
433. 04.08.2021 602-k 2021 Munitsipaaleluruumide üürile andmine
434. 04.08.2021 601-k 2021 Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tänav 11-116 Narvas otsustuskorras võõrandamine
435. 04.08.2021 600-k 2021 Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
436. 03.02.2021 60-k 2021 Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
437. 06.01.2021 6-k 2021 Hoolduse seadmine A.B.
438. 17.03.2021 6- 2021 Narva Linnavalitsuse 05.11.2008 määruse nr 1400 „Konkursi „Narva linna kaunis kodu“ hindamiskomisjoni põhimäärus” muutmine
439. 04.08.2021 599-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Võilille tn 5 aiamaja ümberehitamine hooajaliseks elamuks ja laiendamine üle 33% esialgsest hoone mahust ilma detailplaneeringut koostamata)
440. 04.08.2021 598-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Laeva tn 16 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
441. 04.08.2021 597-k 2021 Ehitusloa andmine (Tule tn 54)
442. 04.08.2021 596-k 2021 Narva Linnavalitsuse 21.07.2021. a korralduse nr 558-k „Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnalt Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile“ muutmine
443. 04.08.2021 595-k 2021 Narva Linnavalitsuse 11.11.2020. a korralduse nr 791-k kehtetuks tunnistamine ja 15.01.2021. a korralduse nr 21-k muutmine
444. 04.08.2021 594-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine (Narva Täiskasvanute Kool)
445. 04.08.2021 593-k 2021 Hoolduse seadmine I.K.
446. 04.08.2021 592-k 2021 Hoolduse seadmine M.K.
447. 28.07.2021 591-k 2021 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
448. 26.07.2021 590-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (J.Ž.)
449. 03.02.2021 59-k 2021 Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine
450. 26.07.2021 589-k 2021 Avaliku ürituse «Perepiknik» loa taotluse rahuldamine