Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 1046)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
91. 10.11.2021 917-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine (Art Republic Krenholmia MTÜ)
92. 10.11.2021 916-k 2021 Aleksander Puškini tänav J9 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, A. Puškini tn 45a korteriühistu)
93. 10.11.2021 915-k 2021 Uusküla tn 15a asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Uusküla tn 15 korteriühistu)
94. 10.11.2021 914-k 2021 Narva linna omandis olevate kinnisasjade Paul Kerese tänav 17b, Suur-Aguli tänav koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
95. 10.11.2021 913-k 2021 Raieloa väljastamine
96. 10.11.2021 912-k 2021 Narva Linnavalitsuse 14.10.2020 korralduse nr 688-k „Pärandvaraga seotud kohustuste täitmine ja volituse andmine (R.K pärimisasi)“ muutmine
97. 10.11.2021 911-k 2021 Munitsipaaleluruumi Vassili Gerassimovi 16-74 Narvas otsustuskorras võõrandamine
98. 10.11.2021 910-k 2021 Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tn 45-12 Narvas otsustuskorras võõrandamine
99. 17.02.2021 91-k 2021 Volitamine (alaealise A.Z. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)
100. 10.11.2021 909-k 2021 Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 21-22 Narvas otsustuskorras võõrandamine
101. 10.11.2021 908-k 2021 Ehitusloa andmine (A.Puškini tn 29)
102. 10.11.2021 907-k 2021 Ehitusloa andmine (Fama 10/1)
103. 10.11.2021 906-k 2021 Tee ehitusloa andmine (Tallinna mnt L1 // Tallinna mnt 7)
104. 10.11.2021 905-k 2021 Tee ehitusloa andmine (Linda tänav L1//Malmi tänav L2)
105. 10.11.2021 904-k 2021 Ehitusloa andmine (Narva TEN-T sademeveekanalisatsioon)
106. 10.11.2021 903-k 2021 Tee ehitusloa andmine (Rahu tänav, Paul Kerese tänav, Kreenholmi tänav. II etapp).
107. 10.11.2021 902-k 2021 Tee ehitusloa andmine (Paul Kerese tänav, Paul Kerese väljak, Tallinna maantee, Aleksander Puškini tänav, Tuleviku tänav ja Peetri plats III etapp).
108. 10.11.2021 901-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sibula tn 26 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
109. 10.11.2021 900-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vestervalli L2, 15, J1, Kraavi tn, 8a, 6, 8, Karja 4, 2, L1, 3, Sepa 3a, Vaeselapse tn, Hariduse 15a, 3, 10 krundile elektripaigaldise rajamine)
110. 17.02.2021 90-k 2021 Kasutusloa andmine (Fama tn 10)
111. 06.01.2021 9-k 2021 Kasutusloa andmine (Tasane tn 25)
112. 10.11.2021 898-k 2021 Lõikuse tn 1 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
113. 10.11.2021 897-k 2021 Krookuse tn 23 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
114. 05.11.2021 896-k 2021 Koolide töökorraldusest
115. 27.10.2021 895-k 2021 Narva noorteprojektide komisjoni moodustamine
116. 27.10.2021 894-k 2021 Koolide töökorraldusest
117. 27.10.2021 893-k 2021 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile
118. 27.10.2021 892-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
119. 27.10.2021 891-k 2021 Narva Linnavalitsuse 22.03.2021.a korralduse nr 207 „Narva linna 2021.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine
120. 27.10.2021 890-k 2021 Narva Lasteaia Kirsike hoolekogu koosseisu kinnitamine