Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 1046)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 06.01.2021 1-k 2021 Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ-le maksusoodustuse andmine reklaami eksponeerimiseks
2. 06.01.2021 2-k 2021 Volitamine (A. V. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
3. 06.01.2021 3-k 2021 Volitamine (A. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
4. 06.01.2021 4-k 2021 Volitamine (N. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
5. 06.01.2021 5-k 2021 Hoolduse seadmine L.T.
6. 06.01.2021 6-k 2021 Hoolduse seadmine A.B.
7. 06.01.2021 7-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine Kangelaste prospekt 29 ajutise autopesula rajatise asukohta uue kehtivate normide kohase tähtajatu kasutusega autopesula rajamiseks
8. 06.01.2021 8-k 2021 Ehitusloa andmine (Võidu prospekt 4)
9. 06.01.2021 9-k 2021 Kasutusloa andmine (Tasane tn 25)
10. 06.01.2021 10-k 2021 Ametiasutuste finantseerimine ja väljaminekute tegemine eelarveaasta alguseks vastuvõtmata eelarve puhul
11. 06.01.2021 11-k 2021 2021. a maamaksust vabastamine
12. 06.01.2021 12-k 2021 Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Narva linna kasuks
13. 06.01.2021 13-k 2021 Kasutusloa andmine (Kadastiku tn 33a/33b)
14. 06.01.2021 14-k 2021 Kasutusloa andmine (Aroonia tn 12)
15. 08.01.2021 15-k 2021 Taotluste hindamise komisjoni moodustamine
16. 11.01.2021 16-k 2021 Volitamine (Z. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
17. 11.01.2021 17-k 2021 Volitamine (A. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
18. 15.01.2021 20-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V.S.)
19. 15.01.2021 21- 2021 Narva Linnavalitsuse 11.11.2020. a korralduse nr 798-k „Linna asutuste töökorraldusest“ kehtetuks tunnistamine
20. 18.01.2021 22-k 2021 Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Narva linna kasuks
21. 19.01.2021 23-k 2021 Sihtasutuse Narva Muuseum nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine
22. 19.01.2021 29-k 2022 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
23. 20.01.2021 24-k 2021 Kalamarja tn 22a maaüksuse erastamine
24. 20.01.2021 25-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Elektrijaama tee 91, Elektrijaama tee 29, Elektrijaama tee 97, Elektrijaama tee 91c, Kadastiku, Soldino tee L3, Soldino tee 11, Soldino tee 2, Soldino tee L2 kinnistutele sideehitise
25. 20.01.2021 26-k 2021 Ehitusloa andmine (4.Roheline tn 8)
26. 20.01.2021 27-k 2021 Kasutusloa andmine (Ööbiku tn 20)
27. 20.01.2021 28-k 2021 Kasutusloa andmine (Kuuse tn 32)
28. 20.01.2021 29-k 2021 Narva Linnavalitsuse liiklusohutuskomisjoni koosseisu kinnitamine
29. 20.01.2021 30-k 2021 Narva Linnavalitsuse 17.12.2014 korralduse nr 1532-k „Munitsipaalomandis olevate ühiselamute võõrandamisele mittekuuluvateks tunnistamine” muutmine
30. 20.01.2021 31-k 2021 Vara tasuta omandamine ja linnavarale valitseja määramine ning volituse andmine (Politsei- ja Piirivalveamet)