Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 1046)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
121. 03.03.2021 159-k 2021 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
122. 03.03.2021 160-k 2021 Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest
123. 03.03.2021 157-k 2021 Narva Linnavalitsuse 04.05.2020. a korralduse nr 300-k „Koolieelse lasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest“ kehtetuks tunnistamine
124. 03.03.2021 124-k 2021 Nõusoleku andmine õnnemängude mängukoha korraldamiseks
125. 03.03.2021 125-k 2021 Mesilase tn 3a maa erastamise eeltoimingute lõpetamine
126. 03.03.2021 126-k 2021 Mesilase tn 3a maaüksuse erastamine
127. 03.03.2021 127-k 2021 Kalamarja tn 2a maaüksuse erastamine
128. 03.03.2021 128-k 2021 Kalamarja tn 7a maaüksuse erastamine
129. 03.03.2021 129-k 2021 Kalamarja tn 10a maaüksuse erastamine
130. 03.03.2021 130-k 2021 Kalamarja tn 15a maaüksuse erastamine
131. 03.03.2021 131-k 2021 Kalamarja tn 20a maaüksuse erastamine
132. 03.03.2021 132-k 2021 Kalamarja tn 24a maaüksuse erastamine
133. 03.03.2021 133-k 2021 Kalamarja tn 26a maaüksuse erastamine
134. 03.03.2021 134-k 2021 Kalamarja tn 28a maaüksuse erastamine
135. 03.03.2021 135-k 2021 Kalamarja tn 29a maaüksuse erastamine
136. 03.03.2021 136-k 2021 Kalamarja tn 30a maaüksuse erastamine
137. 03.03.2021 138-k 2021 Narva Linnavalitsuse 11.11.2020. a korralduse nr 780-k “Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kaluri tn 1 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)” muutmine
138. 03.03.2021 139-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Elektrijaama tee 59 krundile veepuhastusjaama hoone püstitamine ning Elektrijaama tee 59, Elektrijaama tee L10, Elektrijaama tee 90 kruntidele hoonet teenindavate ehitiste rajamine)
139. 03.03.2021 140-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Varsakabja tn. 31 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
140. 03.03.2021 141-k 2021 Ehitusloa andmine (Viru tn 3)
141. 03.03.2021 142-k 2021 Volitamine (M. G. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
142. 03.03.2021 143-k 2021 Narva Linnavalitsuse 02.05.2019.a korralduse nr 301-k „Hoolduse seadmine (hooldatav K.L.)“ kehtetuks tunnistamine
143. 03.03.2021 144-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (Z. S.)
144. 03.03.2021 145-k 2021 Hoolduse seadmine Z.Y.
145. 03.03.2021 146-k 2021 Hoolduse seadmine V.R.
146. 03.03.2021 147-k 2021 Hoolduse seadmine K.L.
147. 03.03.2021 148-k 2021 Hoolduse seadmine V.S.
148. 03.03.2021 149-k 2021 Spetsialistidele ettenähtud korterite nimekirja kinnitamine
149. 03.03.2021 150-k 2021 Munitsipaaleluruumi aadressil Kangelaste prospekt 24-56 Narvas üürile andmine
150. 03.03.2021 151-k 2021 Munitsipaaleluruumi aadressil Rahu tänav 28-27 Narvas üürile andmine