Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 584)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
151. 03.03.2021 152-k 2021 Raieloa väljastamine (Eesti ESM OÜ)
152. 03.03.2021 153-k 2021 Üüritasust ajutine vabastamine
153. 03.03.2021 154-k 2021 Narvas Tuleviku tänav 7 asuva linnavara tasuta kasutusse andmine (MTÜ Lapsele Oma Kodu)
154. 03.03.2021 155-k 2021 Narvas Haigla tänav 6 asuva linnavara tasuta kasutusse andmine (MTÜ Ida-Virumaa Lasterikaste Perede Ühing)
155. 03.03.2021 156-k 2021 Linnavara kasutusse andmine välireklaami paigaldamiseks (Clear Channel Estonia OÜ)
156. 03.03.2021 158-k 2021 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile
157. 11.03.2021 161-k 2021 Loa andmine spordiürituste korraldamiseks
158. 17.03.2021 200-k 2021 Hanke „Masintöödeldavate e-arvete haldusteenus” e-hankemenetluse tulemuste kinnitamine
159. 17.03.2021 162-k 2021 Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
160. 17.03.2021 163-k 2021 Sihtasutuse Vaivara Kalmistud nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine
161. 17.03.2021 164-k 2021 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
162. 17.03.2021 165-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (R. O.)
163. 17.03.2021 166-k 2021 Narva Linnavalitsuse 27.12.2017.a korralduse nr 1301-k „Hoolduse seadmine (hooldatav J.L.)“ kehtetuks tunnistamine
164. 17.03.2021 167-k 2021 Hoolduse seadmine N.N.
165. 17.03.2021 168-k 2021 Hoolduse seadmine L.O.
166. 17.03.2021 169-k 2021 Hoolduse seadmine L.M.
167. 17.03.2021 170-k 2021 Hoolduse seadmine G.G.
168. 17.03.2021 171-k 2021 Hoolduse seadmine V.R.
169. 17.03.2021 172-k 2021 Hoolduse seadmine O.T.
170. 17.03.2021 173-k 2021 Hoolduse seadmine T.T.
171. 17.03.2021 174-k 2021 Hoolduse seadmine N.K.
172. 17.03.2021 175-k 2021 Hoolduse seadmine Z.K.
173. 17.03.2021 176-k 2021 Hoolduse seadmine T.Z.
174. 17.03.2021 177-k 2021 Tüve tn 18 katastriüksusele sihtotstarbe määramine
175. 17.03.2021 178-k 2021 Kalamarja tn 19a maaüksuse erastamine
176. 17.03.2021 179-k 2021 Laeva tn 1a maaüksuse erastamine
177. 17.03.2021 180-k 2021 Kalamarja tn 50a maaüksuse erastamine
178. 17.03.2021 181-k 2021 Kalamarja tn 62a maaüksuse erastamine
179. 17.03.2021 182-k 2021 Kalamarja tn 64a maaüksuse erastamine
180. 17.03.2021 183-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tapamaja tn 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 ja 29 planeeritavate 12 hoolekandeasutuste hoonete ja neid teenindavate hoonete püstitamine Narva Linnavolikogu 18.10.2012. a ot