Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 584)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
181. 17.03.2021 184-k 2021 Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 40)
182. 17.03.2021 185-k 2021 Ehitusloa andmine (A. Juhhanovi tn 3)
183. 17.03.2021 186-k 2021 Ehitusloa andmine (Pähklimäe tn 3)
184. 17.03.2021 187-k 2021 Ehitusloa andmine (Kadastiku tn 33b // 35a // 35b)
185. 17.03.2021 188-k 2021 Ehitusloa andmine (1. Jõe tn 3)
186. 17.03.2021 189-k 2021 Ehitusloa andmine (Väike-Äkke)
187. 17.03.2021 190-k 2021 Kasutusloa andmine (Äkkeküla tee 8)
188. 17.03.2021 6- 2021 Narva Linnavalitsuse 05.11.2008 määruse nr 1400 „Konkursi „Narva linna kaunis kodu“ hindamiskomisjoni põhimäärus” muutmine
189. 17.03.2021 191-k 2021 Munitsipaaleluruumide üürile andmine
190. 17.03.2021 192-k 2021 Narva linna omandis oleva kinnisasja 1.Jõe tänav L3, Narva, koormamine reaalservituudiga kinnisasja 1.Jõe tn 3 kasuks
191. 17.03.2021 193-k 2021 Narva linna omandis oleva kinnisasja Lõuna-Kudruküla tee 16 // Lõuna-Kudruküla tee L4 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
192. 17.03.2021 194-k 2021 Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (korteriomand asukohaga Narva linn, Vaivara tn 3-1)
193. 17.03.2021 195-k 2021 Kinnistute valitseja määramine ja kinnistute bilanssi võtmine
194. 17.03.2021 196-k 2021 Üüritasust ajutine vabastamine
195. 17.03.2021 197-k 2021 Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Narva Vesi AS)
196. 17.03.2021 198-k 2021 Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Spordikooli Energia ruumide kasutusse andmisel (MTÜ Endiste Alaealiste Fašismivangide Narva Liit)
197. 17.03.2021 199-k 2021 Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
198. 17.03.2021 201-k 2021 Volitamine (V. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
199. 19.03.2021 202-k 2021 Volitamine (V. U. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
200. 22.03.2021 203-k 2021 Munitsipaaleluruumi Kalda tänav 6-26 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
201. 22.03.2021 204-k 2021 Ühtse kuutasu kehtestamine hooldus- ja kommunaalkulude katmiseks
202. 22.03.2021 205-k 2021 Volitamine (J. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
203. 22.03.2021 206-k 2021 Volitamine (A. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
204. 22.03.2021 207-k 2021 Narva linna 2021.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes
205. 23.03.2021 208-k 2021 Volitamine (L. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
206. 23.03.2021 209-k 2021 Volitamine (M. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
207. 23.03.2021 210-k 2021 Ehitusloa andmine (Aleksander Puškini tn 31)
208. 23.03.2021 211-k 2021 Tee kasutusloa andmine (Tallinna mnt 3, Tallinna mnt 7)
209. 23.03.2021 212-k 2021 Narvas Mõisa tn 1 asuva linnavara kasutusse andmine (UÜ FERO BALTIK)
210. 31.03.2021 213-k 2021 Kalamarja tn 33a maaüksuse erastamine