Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 1046)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
241. 06.04.2021 245-k 2021 Ehitusloa andmine (Paul Kerese tn 22)
242. 06.04.2021 246-k 2021 Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
243. 08.04.2021 247-k 2021 Volitamine (O. T. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
244. 14.04.2021 248-k 2021 Narva Linnavalitsuse 17.03.2021 korralduse nr 162-k „Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine“ muutmine
245. 14.04.2021 249-k 2021 Mittetulundusühingute ja sihtasutuste projektidele linnaeelarvelise toetuse eraldamise komisjoni koosseisu kinnitamine
246. 14.04.2021 250-k 2021 Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimise taotluste hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine
247. 14.04.2021 252-k 2021 Kraavi tn 1 kinnistu jagamine
248. 14.04.2021 253-k 2021 Vahtra tn 9 katastriüksusele sihtotstarbe määramine
249. 14.04.2021 254-k 2021 Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 41)
250. 14.04.2021 255-k 2021 Ehitusloa andmine (Vabaduse tn 7)
251. 14.04.2021 256-k 2021 Ehitusloa andmine (Taime tn 13)
252. 14.04.2021 257-k 2021 Ehitusloa andmine (Tiigi tn 9a)
253. 14.04.2021 258-k 2021 Kasutusloa andmine (Kadastiku tn 45)
254. 14.04.2021 259-k 2021 Munitsipaaleluruumi Energia tn 3-30 Narvas otsustuskorras võõrandamine
255. 14.04.2021 260-k 2021 Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (kinnistu asukohaga Narva linn, Muru tn 41)
256. 14.04.2021 261-k 2021 Pärandvara võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel (korteriomand asukohaga Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vatla küla, Vatla tn 3-9)
257. 14.04.2021 262-k 2021 Asustamata eluruumide võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel
258. 14.04.2021 263-k 2021 Üüritasust ajutine vabastamine
259. 14.04.2021 264-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine SA-le Narva Sadam ja Narva Noorte Meremeeste Klubile (Narvas Jõe tänav 3 ja Kulgusadama tee 10)
260. 14.04.2021 265-k 2021 Raieloa väljastamine (Tiptiptap OÜ)
261. 14.04.2021 266-k 2021 Narva Linnavalitsuse 19.04.2006.a korralduse nr 469-k "Hoolduse seadmine (hooldatav M.B.)" kehtetuks tunnistamine
262. 14.04.2021 267-k 2021 Narva Linnavalitsuse 27.12.2017.a korralduse nr 1300-k „Hoolduse seadmine (hooldatav O.R.)“ kehtetuks tunnistamine
263. 14.04.2021 269-k 2021 Hoolduse seadmine E.G.
264. 14.04.2021 270-k 2021 Hoolduse seadmine L.P.
265. 14.04.2021 271-k 2021 Hoolduse seadmine Z.M.
266. 14.04.2021 272-k 2021 Hoolduse seadmine L.P.
267. 14.04.2021 273-k 2021 Hoolduse seadmine E.S.
268. 14.04.2021 274-k 2021 Hoolduse seadmine L.P.
269. 14.04.2021 275-k 2021 Hoolduse seadmine M.B.
270. 14.04.2021 276-k 2021 Hoolduse seadmine M.K.