Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 1046)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
271. 14.04.2021 277-k 2021 Konkursi väljakuulutamine Narva Lasteaia Sipsik direktori vaba ametikoha täitmiseks
272. 14.04.2021 278-k 2021 Konkursi väljakuulutamine Narva Lasteaia Potsataja direktori vaba ametikoha täitmiseks
273. 14.04.2021 279-k 2021 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
274. 14.04.2021 280-k 2021 Volitamine (V. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
275. 14.04.2021 281-k 2021 Volitamine (J. A. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
276. 14.04.2021 251-k 2021 Aktsiaseltsi Transservis-N 2020.aasta majandusaasta aruande kinnitamine
277. 14.04.2021 268-k 2021 Narva Linnavalitsuse 06.01.2021.a korralduse nr 5-k „Hoolduse seadmine (hooldatav L.T.)“ kehtetuks tunnistamine
278. 15.04.2021 282-k 2021 Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikme tagasiastumine
279. 15.04.2021 283-k 2021 Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmete nimetamine
280. 15.04.2021 284-k 2021 Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine
281. 20.04.2021 285-k 2021 Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 50 b)
282. 21.04.2021 286-k 2021 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
283. 21.04.2021 287-k 2021 Volitamine (T. T. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
284. 26.04.2021 288-k 2021 Kodanikualgatuse hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine
285. 28.04.2021 289-k 2021 Kalamarja tn 4a maaüksuse erastamine
286. 28.04.2021 290-k 2021 Kalamarja tn 49a maaüksuse erastamine
287. 28.04.2021 291-k 2021 Koha-aadressi määramine (Kuke tn 24 // Kuke tänav // Kana tänav)
288. 28.04.2021 292-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Raudsilla tn 1 planeeritavate 5 korterelamu hoone ja 5 abihoone püstitamine Narva Linnavolikogu 26.06.2020. a otsusega nr 31 kehtestatud Raudsilla tn 1 maa-ala detailplaneeringu alus
289. 28.04.2021 293-k 2021 Ehitusloa andmine (Kreenholmi tn 18a)
290. 28.04.2021 294-k 2021 Ehitusloa andmine (Malmi tn 5a)
291. 28.04.2021 295-k 2021 Kasutusloa andmine (Tehase tn 4)
292. 28.04.2021 296-k 2021 Kasutusloa andmine (Liblika tn 18)
293. 28.04.2021 297-k 2021 Kasutusloa andmine (A.Daumani tn 2)
294. 28.04.2021 298-k 2021 Narva Linnavalitsuse 31.03.2021.a korralduse nr 228-k “Munitsipaalkorteri aadressil Kalda tänav 6-26 Narvas üürile andmine” kehtetuks tunnistamine
295. 28.04.2021 299-k 2021 Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tn 7-30 Narvas otsustuskorras võõrandamine
296. 28.04.2021 300-k 2021 Munitsipaalkorteri Malmi tänav 3-40 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
297. 28.04.2021 301-k 2021 Munitsipaalkorteri Viru tänav 17-32 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
298. 28.04.2021 302-k 2021 Munitsipaalkorteri aadressil Kalda tänav 6-26 Narvas üürile andmine
299. 28.04.2021 303-k 2021 Munitsipaaleluruumide üürile andmine
300. 28.04.2021 304-k 2021 Munitsipaalkorteri aadressil Võidu pr 11-17 Narvas üürile andmine