Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 1046)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
301. 28.04.2021 305-k 2021 Munitsipaalkorteri aadressil Tallinna mnt 21-40 Narvas üürile andmine spetsialistile teenistuse ajaks
302. 28.04.2021 306-k 2021 Munitsipaalkorteri aadressil Paul Kerese tn 8-11 Narvas üürile andmine spetsialistile töötamise ajaks
303. 28.04.2021 307-k 2021 Munitsipaaleluruumide üüriõiguse vahetamine aadressidel Kangelaste prospekt 10a-70 ja Kreenholmi tänav 32-54 Narvas
304. 28.04.2021 308-k 2021 Linnavara kasutusse andmine välireklaami paigaldamiseks (Prisma NET OÜ)
305. 28.04.2021 309-k 2021 Volitamine (S. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
306. 28.04.2021 310-k 2021 Narva Linnavalitsuse 11.12.2019.a korralduse nr 955-k „Hoolduse seadmine (hooldatav A.P.)“ kehtetuks tunnistamine
307. 28.04.2021 311-k 2021 Narva Linnavalitsuse 27.12.2018.a korralduse nr 1101-k „Hoolduse seadmine (hooldatav M.P.)“ kehtetuks tunnistamine
308. 28.04.2021 312-k 2021 Hoolduse seadmine E.L.
309. 28.04.2021 313-k 2021 Hoolduse seadmine T.S.
310. 28.04.2021 314-k 2021 Hoolduse seadmine Y.S.
311. 28.04.2021 315-k 2021 Hoolduse seadmine T.A.
312. 28.04.2021 316-k 2021 Hoolduse seadmine K.K.
313. 28.04.2021 317-k 2021 Linnavara mahakandmine
314. 28.04.2021 318-k 2021 Ajutise komisjoni moodustamine
315. 28.04.2021 319-k 2021 Narva Linnavalitsuse 13.01.2021 korralduse nr 19-k „Haigushüvitise maksmisest tööandja poolt“ kehtetuks tunnistamine
316. 28.04.2021 320-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
317. 28.04.2021 321-k 2021 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile.
318. 28.04.2021 322-k 2021 Narva Linnavalitsuse 22.03.2021 korralduse nr 204-k „Ühtse kuutasu kehtestamine hooldus- ja kommunaal- kulude katmiseks“ muutmine
319. 28.04.2021 323-k 2021 Ehitusloa andmine (Taime tänav J2)
320. 28.04.2021 324-k 2021 Narva linna omandis olevate kinnistute Soldino tee L2 ja Soldino tee L3 koormamine isikliku kasutusõigusega Telia Eesti Aktsiaseltsi kasuks
321. 28.04.2021 325-k 2021 Riigihanke korraldamine ja sõiduki liisingulepingu sõlmimiseks volitamine
322. 28.04.2021 326-k 2021 Volitamine (S. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
323. 28.04.2021 327-k 2021 Volitamine (R. Š. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
324. 29.04.2021 328-k 2021 Volitamine (S. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
325. 29.04.2021 329-k 2021 Volitamine (I. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
326. 30.04.2021 330-k 2021 Volitamine (I. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
327. 04.05.2021 331-k 2021 Volitamine (N. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
328. 04.05.2021 332-k 2021 Volitamine (V. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
329. 06.05.2021 333-k 2021 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
330. 07.05.2021 334-k 2021 Avaliku ürituse «Autovaba 9. mai» loa taotluse rahuldamine