Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 1046)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
31. 20.01.2021 32-k 2021 Kinnistu mõttelise osa valitseja määramine ja kinnistu mõttelise osa võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi (Narva linn, A.Puškini tn 26)
32. 20.01.2021 33-k 2021 Narva linna omandis olevate kinnisasjade Kangelaste pr 3b ja Hariduse tänav L5 koormamine reaalservituutidega kinnisasja Kangelaste pr 3a kasuks
33. 20.01.2021 34-k 2021 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
34. 20.01.2021 35-k 2021 Hoolduse seadmine M.R.
35. 20.01.2021 36-k 2021 Hoolduse seadmine G.D.
36. 20.01.2021 37-k 2021 Hoolduse seadmine L.V.
37. 20.01.2021 38-k 2021 Spordiklubidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine
38. 20.01.2021 39-k 2021 Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Kaseke lasteaiarühmas
39. 20.01.2021 40-k 2021 Tasandusrühma moodustamine Narva Lasteaias Tuluke
40. 20.01.2021 41-k 2021 Linnavara mahakandmine
41. 20.01.2021 42-k 2021 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna vara üleandmine Linnamajandusameti bilanssi
42. 20.01.2021 43-k 2021 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleilt Narva Linna Sotsiaalabiametile
43. 20.01.2021 44-k 2021 Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest
44. 20.01.2021 45-k 2021 Volitamine (G. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
45. 20.01.2021 46-k 2021 Ehitusloa andmine (Peetri plats 5 // Malmi tn 2a)
46. 21.01.2021 47-k 2021 Koolide töökorraldusest
47. 22.01.2021 48-k 2021 Volitamine (V. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
48. 26.01.2021 49-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (I.D.)
49. 26.01.2021 50-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (I.F.)
50. 28.01.2021 51-k 2021 Narva Linnavalitsuse 21.01.2021. a korralduse nr 47-k „Koolide töökorraldusest“ muutmine
51. 29.01.2021 52-k 2021 Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine
52. 03.02.2021 53-k 2021 Aktsiaseltsi Narva Vesi Narva linna esindaja nimetamine
53. 03.02.2021 54-k 2021 Osaühingusse Narva Jäätmekäitluskeskus Narva linna esindaja nimetamine
54. 03.02.2021 55-k 2021 Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
55. 03.02.2021 56-k 2021 Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
56. 03.02.2021 57-k 2021 Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
57. 03.02.2021 58-k 2021 Sihtasutuse Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme nimetamine
58. 03.02.2021 59-k 2021 Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine
59. 03.02.2021 60-k 2021 Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
60. 03.02.2021 61-k 2021 Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine