Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 1046)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
361. 12.05.2021 366-k 2021 Hoolduse seadmine N.Š.
362. 12.05.2021 367-k 2021 Narva Kesklinna Gümnaasiumi tegevuse korraldamine
363. 12.05.2021 368-k 2021 Narva Paemurru Spordikooli rajatiste ja ruumide tasuta kasutusse andmine
364. 12.05.2021 369-k 2021 Ruumide tasuta kasutusse andmine (Integratsiooni SA)
365. 12.05.2021 370-k 2021 Narva linna 2021. aasta eelarve täitmine 3 kuu eest
366. 12.05.2021 371-k 2021 Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
367. 12.05.2021 372-k 2021 Narva linna omandis oleva kinnisasja Rahu tänav L6, Narva, koormamine isikliku kasutusõigusega SA Narva Linna Arendus kasuks
368. 12.05.2021 346-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kraavi tn 1 krundil asuva Eesti Gümnaasiumi hoone laiendamine...Kraavi tn 1 krundile lasteasutuse hoone püstitamine...Kraavi tn 1,Kraavi tn 2,Karja tn 3 krundile ehitiste rajamine)
369. 14.05.2021 376-k 2021 Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme tagasiastumine
370. 14.05.2021 377-k 2021 Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikme nimetamine
371. 14.05.2021 373-k 2021 Koolide töökorraldusest
372. 14.05.2021 374-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
373. 14.05.2021 375-k 2021 Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (OÜ Eesti ESM)
374. 17.05.2021 378-k 2021 Vaideotsuse kinnitamine
375. 18.05.2021 379-k 2021 Volitamine (T. U. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
376. 18.05.2021 380-k 2021 Volitamine (G. Š. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
377. 18.05.2021 381-k 2021 Volitamine (V. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
378. 26.05.2021 382-k 2021 Kalamarja tn 61a maaüksuse erastamine
379. 26.05.2021 383-k 2021 Taevasina tn 35 maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute lõpetamine
380. 26.05.2021 384-k 2021 Taevasina tn 35 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
381. 26.05.2021 385-k 2021 Maa sihtotstarbe määramine ja arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks (1. Mai tn 9a, 1. Paemurru tn 20, 1. Paemurru tn 22, 2. Jõesuu tn 35, 2. Jõesuu tn 41, 3. Paemurru tn 2, ...
382. 26.05.2021 386-k 2021 Maa sihtotstarbe määramine ja arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks (Joakalda, Jõeveeru, Kalda haljasala H1, Kalda haljasala H2, Kosesaar V1, Kosesaar V2, Kulgu lainemurdja, Kulgu sadam 4, Metsavahi saar
383. 26.05.2021 387-k 2021 Maa sihtotstarbe määramine ja arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks (Tallinna mnt 57, Uus põik 4)
384. 26.05.2021 388-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine. Taevasina tn. 16 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
385. 26.05.2021 389-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Piiri tn. 33 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
386. 26.05.2021 390-k 2021 Ehitusloa andmine (Tiigi tn 9a)
387. 26.05.2021 391-k 2021 Munitsipaalkorteri 26 Juuli tänav 1-24 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
388. 26.05.2021 392-k 2021 Munitsipaaleluruumi Viru tn 19-19 Narvas otsustuskorras võõrandamine
389. 26.05.2021 393-k 2021 Munitsipaaleluruumi Võidu prospekt 6-79 Narvas otsustuskorras võõrandamine
390. 26.05.2021 394-k 2021 Munitsipaalkorteri aadressil Uusküla tänav 12-4 Narvas üürile andmine