Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 1046)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
391. 26.05.2021 395-k 2021 Kinnistu asukohaga Narva linn, Muru tn 41 võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel
392. 26.05.2021 396-k 2021 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
393. 26.05.2021 397-k 2021 Avaliku ürituse «Eesti lipu päev» loa taotluse rahuldamine
394. 26.05.2021 398-k 2021 Avaliku ürituse «Suvehooaja avamine» loa taotluse rahuldamine
395. 26.05.2021 399-k 2021 Avaliku ürituse «Narva Teenuste Mess» loa taotluse rahuldamine
396. 26.05.2021 400-k 2021 Avaliku ürituse «Perfomans lastekaitsepäeva puhul» loa taotluse rahuldamine
397. 26.05.2021 401-k 2021 Volitamine (G. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
398. 26.05.2021 402-k 2021 Volitamine (I. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
399. 26.05.2021 403-k 2021 Volitamine (S. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
400. 26.05.2021 404-k 2021 Volitamine (T. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
401. 26.05.2021 405-k 2021 Narva Linnavalitsuse 04.09.2019.a korralduse nr 630-k "Hoolduse seadmine (hooldatav A.V.)" kehtetuks tunnistamine
402. 26.05.2021 406-k 2021 Narva Linnavalitsuse 22.07.2020.a korralduse nr 472-k "Hoolduse seadmine (hooldatav G.M.)" kehtetuks tunnistamine
403. 26.05.2021 407-k 2021 Hoolduse seadmine J.M.
404. 26.05.2021 408-k 2021 Hoolduse seadmine N.S.
405. 26.05.2021 409-k 2021 Hoolduse seadmine N.D.
406. 26.05.2021 410-k 2021 Hoolduse seadmine O.K.
407. 26.05.2021 411-k 2021 Hoolduse seadmine T.K.
408. 26.05.2021 412-k 2021 Hoolduse seadmine O.S.
409. 26.05.2021 413-k 2021 Hoolduse seadmine L.M.
410. 26.05.2021 414-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine (Eesti Seenioride ja Spordiveteranide Liit)
411. 26.05.2021 415-k 2021 Narva Linnavalitsuse 22.03.2021.a korralduse nr 207 „Narva linna 2021.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine
412. 26.05.2021 417-k 2021 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
413. 26.05.2021 418-k 2021 Avaliku ürituse «Narva Laat» loa taotluse rahuldamine
414. 26.05.2021 416-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
415. 28.05.2021 419-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
416. 28.05.2021 420-k 2021 Tänavate sulgemise tasu tagastamine (Eesti ESM OÜ)
417. 28.05.2021 421-k 2021 Lidl Eesti OÜ poolt esitatud vaide Narva Linnavalitsuse 22.03.2021 korralduse nr 211-k „Tee kasutusloa andmine (Tallinna mnt 3, Tallinna mnt 7)“ kehtetuks tunnistamise nõudes läbivaatamine ning Narva Linnavalitsuse 2
418. 28.05.2021 423-k 2021 Koolide töökorraldusest
419. 31.05.2021 424-k 2021 Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme tagasikutsumine
420. 01.06.2021 425-k 2021 Kinnistu võõrandamine otsustuskorras (A. Daumani 38, Narva linn)