Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 1046)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
421. 01.06.2021 426-k 2021 Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme nimetamine ja tasu kehtestamine
422. 01.06.2021 427-k 2021 Volitamine (V. V. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
423. 01.06.2021 428-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (A. Y.)
424. 03.06.2021 429-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (E.A.)
425. 03.06.2021 430-k 2021 Volitamine (T.K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
426. 09.06.2021 432-k 2021 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine
427. 09.06.2021 433-k 2021 Sundvalduse seadmine Soldino tee 2, Soldino tee 11, Kadastiku kinnistutele Telia Eesti AS kasuks
428. 09.06.2021 434-k 2021 Mätta tn 9a maaüksuse erastamine
429. 09.06.2021 435-k 2021 5. Paemurru tn 21a maaüksuse erastamine
430. 09.06.2021 436-k 2021 Aiandusühistu GVOZDIKA üldmaa ostueesõigusega erastamine (Õlelille tn 17)
431. 09.06.2021 437-k 2021 Lavretsovi tn 8a teenindusmaa ja maa sihtotstarbe määramine
432. 09.06.2021 438-k 2021 Vaeselapse tn 1 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
433. 09.06.2021 439-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Elektrijaama tee 59 ja 91 krundile päikesepargi rajamine)
434. 09.06.2021 440-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Paul Kerese tn 13a, Paul Kerese tn 17b, Suur-Aguli tn 8c, Suur-Aguli tn 7, Linda tn 16a, Linda tn 20 krundile ja Suur-Aguli tänavale elektripaigaldise rajamine ...)
435. 09.06.2021 441-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Elektrijaama tee 97, Elektrijaama tee 59, Soldino tee L6, Elektrijaama tee 101 krundile elektripaigaldise rajamine)
436. 09.06.2021 442-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Puškini tn 31, Õhu tn 3, Õhu tn 7, Õhu tänav T1, Õhu tänav T2, Rakvere tänav J4, Rakvere tn 30b krundile elektripaigaldise rajamine)
437. 09.06.2021 443-k 2021 Kasutusloa andmine (Mureli tn 4)
438. 09.06.2021 444-k 2021 Kasutusloa andmine (Männi tn 13)
439. 09.06.2021 445-k 2021 Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 12)
440. 09.06.2021 446-k 2021 Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tänav 5-30 Narvas otsustuskorras võõrandamine
441. 09.06.2021 447-k 2021 Munitsipaaleluruumi Vassili Gerassimovi tänav 16-73 Narvas otsustuskorras võõrandamine
442. 09.06.2021 448-k 2021 Narva Linnavalitsuse 30.10.2013 korralduse nr 1081-k „Munitsipaaleluruumi Grafovi tn 18-5 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine
443. 09.06.2021 449-k 2021 Narva Linnavalitsuse 28.04.2021.a korralduse nr 303-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.10 kehtetuks tunnistamine
444. 09.06.2021 450-k 2021 Munitsipaalkorteri aadressil 26. Juuli tn 1-24 Narvas üürile andmine
445. 09.06.2021 451-k 2021 Munitsipaalkorteri aadressil Malmi tn 3-40 Narvas üürile andmine
446. 09.06.2021 452-k 2021 Munitsipaalkorteri aadressil Rakvere tn 34-30 Narvas üürile andmine
447. 09.06.2021 453-k 2021 Volitamine N.K asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks
448. 09.06.2021 454-k 2021 Volitamine T.S asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks
449. 09.06.2021 455-k 2021 Narva Linnavalitsuse 03.10.2018.a korralduse nr 823-k "Hoolduse seadmine (hooldatav S.M.)" kehtetuks tunnistamine
450. 09.06.2021 456-k 2021 Narva linna Sotsiaalabiameti 13.07.2001.a korralduse nr 03/752 „Hoolduse seadmine (hooldatav V.A.)“ kehtetuks tunnistamine