Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 1046)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
481. 22.06.2021 487-k 2021 Munitsipaaleluruumide üüriõiguse vahetamine aadressidel Rakvere tänav 32-79 ja Kreenholmi tänav 32-51 Narvas
482. 22.06.2021 488-k 2021 Munitsipaalkorteri Joala tänav 11-28 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
483. 22.06.2021 489-k 2021 Munitsipaalkorteri Rahu tänav 26-63 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
484. 22.06.2021 490-k 2021 Munitsipaalkorteri Turu tänav 3-110 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
485. 22.06.2021 491-k 2021 Munitsipaalkorteri Vassili Gerassimovi tänav 22-54 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
486. 22.06.2021 492-k 2021 Munitsipaaleluruumide üürile andmine
487. 22.06.2021 493-k 2021 Linnavara kasutusse andmine kogukonnaaia loomiseks aadressil Joala 22, Narva (MTÜ Kreenholmi aed)
488. 22.06.2021 494-k 2021 Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus)
489. 22.06.2021 495-k 2021 Volitamine (V.P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
490. 22.06.2021 496-k 2021 Volitamine (V. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
491. 22.06.2021 497-k 2021 Narva Linnavalitsuse 23.12.2020.a korralduse nr 931-k „Hoolduse seadmine (hooldatav L.G.)“ kehtetuks tunnistamine
492. 22.06.2021 498-k 2021 Hoolduse seadmine A.P.
493. 22.06.2021 499-k 2021 Hoolduse seadmine V.A.
494. 22.06.2021 500-k 2021 Hoolduse seadmine A.K.
495. 22.06.2021 501-k 2021 Hoolduse seadmine A.B.
496. 22.06.2021 502-k 2021 Hoolduse seadmine V.S.
497. 22.06.2021 503-k 2021 Hoolduse seadmine M.V.
498. 22.06.2021 504-k 2021 Hoolduse seadmine A.R.
499. 22.06.2021 505-k 2021 Hoolduse seadmine M.F.
500. 22.06.2021 506-k 2021 Hoolduse seadmine L.G.
501. 22.06.2021 10 - 2021 Narva Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine
502. 22.06.2021 507-k 2021 Narva Lasteaia Sipsik direktori ametisse kinnitamine
503. 22.06.2021 508-k 2021 Narva Linnavalitsuse 02.05.2019. a korralduse nr 304-k „Narva Eesti Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine“ kehtetuks tunnistamine
504. 22.06.2021 509-k 2021 Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel (MTÜ Hokiklubi Narva Stars)
505. 22.06.2021 510-k 2021 Põhivara üleandmine Narva Linnavalitsuse Rahandusametilt Narva Linnakantseleile
506. 22.06.2021 511-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
507. 02.07.2021 512-k 2021 Avaliku ürituse «Narva 1+1 rahvasprint 2021» loa taotluse rahuldamine
508. 02.07.2021 513-k 2021 Ehitusloa andmine (Linda tn 16, Linda tn 16a)
509. 07.07.2021 514-k 2021 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
510. 07.07.2021 515-k 2021 Aiandusühistu GAMMA üldmaa ostueesõigusega erastamine (Papli tänav, Jalaka tänav, Piiri-Papli kraav V2, Papli-Jalaka kraav, Jalaka-Taevasina kraav V1, Pruuka kraav V2)