Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 1046)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
511. 07.07.2021 516-k 2021 Nirgi tn 15a (AÜ Narva Ogonjok) ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
512. 07.07.2021 517-k 2021 Munitsipaalomandisse antavate maaüksuste sihtotstarbe määramine (2. Jõesuu tänava kraav, Kulgusadama kraav V2, Mureli kraav)
513. 07.07.2021 518-k 2021 Munitsipaalomandisse antavate maaüksuste sihtotstarbe määramine (1. Paemurru tn 21, P. Kerese tn 74, Tiigi tn 3, Tiigikalda)
514. 07.07.2021 519-k 2021 Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kinnitamine (Rakvere tn 22c krundile tehisjääväljaku, varjualuse, piirdeaia ning Rakvere tn 22e krundile tenniseväljakute, piirdeaia püstitamine ...)
515. 07.07.2021 520-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Daumani tn 13a avaliku parkimisplatsi rajamine lasteaia Cipollino tarbeks)
516. 07.07.2021 521-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Hele tn 25 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
517. 07.07.2021 522-k 2021 Ehitusloa andmine (Karja tn 3)
518. 07.07.2021 523-k 2021 Ehitusloa andmine (Elektrijaama tee 59 // 91)
519. 07.07.2021 524-k 2021 Ehitusloa andmine (Aasa tn 12)
520. 07.07.2021 525-k 2021 Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 28)
521. 07.07.2021 526-k 2021 Ehitusloa andmine (Viktoria tn 33)
522. 07.07.2021 527-k 2021 Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 41)
523. 07.07.2021 528-k 2021 Konkursi ”Narva linna kaunis kodu 2021” tulemuste kinnitamine ja osalejate autasustamine
524. 07.07.2021 529-k 2021 Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel
525. 07.07.2021 530-k 2021 Munitsipaaleluruumi A-A.Tiimanni tänav 14-83 Narvas otsustuskorras võõrandamine
526. 07.07.2021 531-k 2021 Munitsipaalkorteri aadressil Rahu tänav 26-63 Narvas üürile andmine
527. 07.07.2021 532-k 2021 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
528. 07.07.2021 533-k 2021 Avaliku ürituse «Midsummer» loa taotluse rahuldamine
529. 07.07.2021 534-k 2021 Avaliku ürituse «Narva laat» loa taotluse rahuldamine
530. 07.07.2021 535-k 2021 Avaliku ürituse «Narva suvelaat» loa taotluse rahuldamine
531. 07.07.2021 536-k 2021 Avaliku ürituse « Pumptrack Party‘21» loa taotluse rahuldamine
532. 07.07.2021 537-k 2021 Volitamine (J. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
533. 07.07.2021 538-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V.B.)
534. 07.07.2021 539-k 2021 Hoolduse seadmine I.K.
535. 07.07.2021 540-k 2021 Hoolduse seadmine V.V.
536. 07.07.2021 541-k 2021 Hoolduse seadmine A.G.
537. 07.07.2021 542-k 2021 Hoolduse seadmine G.M.
538. 07.07.2021 543-k 2021 Hoolduse seadmine Z.V.
539. 07.07.2021 544-k 2021 Hoolduse seadmine T.J.
540. 07.07.2021 545-k 2021 Hoolduse seadmine V.C.