Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 584)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
541. 07.07.2021 547-k 2021 Narva Linnavalitsuse 22.03.2021.a korralduse nr 207-k „Narva linna 2021.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine
542. 07.07.2021 548-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
543. 07.07.2021 549-k 2021 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
544. 12.07.2021 550-k 2021 Avaliku ürituse «Fama laat» loa taotluse rahuldamine
545. 13.07.2021 552-k 2021 Volitamine (A. D. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
546. 13.07.2021 513-k 2021 Volitamine (V. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
547. 13.07.2021 551-k 2021 Volitamine (F. L. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
548. 14.07.2021 554-k 2021 Volitamine (I. E. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
549. 14.07.2021 555-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (D. K.)
550. 14.07.2021 556-k 2021 Volitamine (I. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
551. 19.07.2021 557-k 2021 Narva linna valimiskomisjoni asukoha määramine
552. 21.07.2021 558-k 2021 Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnalt Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile
553. 21.07.2021 559-k 2021 Osavõtutasu kehtestamine rahvusvahelisel noorte pianistide F. Chopini konkursil osalemise eest
554. 21.07.2021 560-k 2021 Kuke tn 10 maa hoonestusõiguse seadmise eeltoimingute ja hoonestusõiguse seadmise menetluse lõpetamine
555. 21.07.2021 561-k 2021 Ehitusloa andmine (P. Kerese tn 40)
556. 21.07.2021 562-k 2021 Mesilase tn 1b maaüksuse erastamine
557. 21.07.2021 563-k 2021 Koha-aadressi määramine (Hariduse tn 3)
558. 21.07.2021 564-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (AÜ Baltika üldmaa, Meedikute tn, Viktoria tn, Osja tn // Piibelehe tn, Pruuka kraav V2,V4,V5,V6,V7,V8 krundile elektripaigaldise rajamine)
559. 21.07.2021 566-k 2021 Kasutusloa andmine (Elektrijaama tee 99)
560. 21.07.2021 567-k 2021 Kasutusloa andmine (Vihma tn 20, Narva)
561. 21.07.2021 568-k 2021 Narva Linnavalitsuse 13.06.2018.a korralduse nr 495-k "Hoolduse seadmine (hooldatav H.B.)" kehtetuks tunnistamine
562. 21.07.2021 569-k 2021 Narva Linnavalitsuse 14.10.2020.a korralduse nr 699-k "Hoolduse seadmine (hooldatav R.V.)" kehtetuks tunnistamine
563. 21.07.2021 570-k 2021 Narva Linnavalitsuse 17.03.2021.a korralduse nr 173-k "Hoolduse seadmine (hooldatav T.T.)" kehtetuks tunnistamine
564. 21.07.2021 571-k 2021 Hoolduse seadmine G.S.
565. 21.07.2021 572-k 2021 Hoolduse seadmine H.B.
566. 21.07.2021 573-k 2021 Hoolduse seadmine R.S.
567. 21.07.2021 574-k 2021 Hoolduse seadmine M.R.
568. 21.07.2021 575-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
569. 21.07.2021 576-k 2021 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
570. 21.07.2021 577-k 2021 Avaliku ürituse «Narva Prisma suvelaat» loa taotluse rahuldamine