Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 1046)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
571. 21.07.2021 577-k 2021 Avaliku ürituse «Narva Prisma suvelaat» loa taotluse rahuldamine
572. 21.07.2021 578-k 2021 Avaliku ürituse «Fama laat» loa taotluse rahuldamine
573. 21.07.2021 579-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine (Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi LUCKY)
574. 21.07.2021 580-k 2021 Avaliku ürituse „LIPA summer FEST” loa taotluse rahuldamine
575. 21.07.2021 581-k 2021 Avaliku ürituse «Philly Joe´s jazz kontsert» loa taotluse rahuldamine
576. 21.07.2021 582-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine Narva Noorte Meremeeste Klubile (Narvas Jõe tänav 3 ja Kulgusadama tee 10)
577. 21.07.2021 583-k 2021 Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Pipes Building OÜ)
578. 21.07.2021 584-k 2021 Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine
579. 21.07.2021 585-k 2021 Avaliku ürituse „Station Narva 2021” loa taotluse rahuldamine
580. 21.07.2021 565-k 2021 Ehitusloa andmine (Paul Kerese tn 27b // Paul Kerese tänav J1 // Paul Kerese tänav J2 // Paul Kerese tänav L2 )
581. 23.07.2021 586-k 2021 Volitamine (L. Z. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
582. 23.07.2021 587-k 2021 Volitamine (J. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
583. 23.07.2021 588-k 2021 Avaliku ürituse „26. Juuli tänava pidu” loa taotluse rahuldamine
584. 26.07.2021 589-k 2021 Avaliku ürituse «Perepiknik» loa taotluse rahuldamine
585. 26.07.2021 590-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (J.Ž.)
586. 28.07.2021 591-k 2021 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
587. 04.08.2021 592-k 2021 Hoolduse seadmine M.K.
588. 04.08.2021 593-k 2021 Hoolduse seadmine I.K.
589. 04.08.2021 594-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine (Narva Täiskasvanute Kool)
590. 04.08.2021 595-k 2021 Narva Linnavalitsuse 11.11.2020. a korralduse nr 791-k kehtetuks tunnistamine ja 15.01.2021. a korralduse nr 21-k muutmine
591. 04.08.2021 596-k 2021 Narva Linnavalitsuse 21.07.2021. a korralduse nr 558-k „Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnalt Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile“ muutmine
592. 04.08.2021 597-k 2021 Ehitusloa andmine (Tule tn 54)
593. 04.08.2021 598-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Laeva tn 16 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
594. 04.08.2021 599-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Võilille tn 5 aiamaja ümberehitamine hooajaliseks elamuks ja laiendamine üle 33% esialgsest hoone mahust ilma detailplaneeringut koostamata)
595. 04.08.2021 600-k 2021 Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
596. 04.08.2021 601-k 2021 Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tänav 11-116 Narvas otsustuskorras võõrandamine
597. 04.08.2021 602-k 2021 Munitsipaaleluruumide üürile andmine
598. 04.08.2021 603-k 2021 Munitsipaalkorteri aadressil Vassili Gerassimovi tänav 22-54 Narvas üürile andmine
599. 04.08.2021 604-k 2021 Munitsipaalkorteri Viru tänav 19-30 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
600. 04.08.2021 605-k 2021 Avaliku ürituse „Narva suvelaat 2021” loa taotluse rahuldamine