Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 1046)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
61. 03.02.2021 63-k 2021 Rohu tn 2 (AÜ Suur Primorskoje) ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
62. 03.02.2021 64-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (A.-A. Tiimanni tn 20a parkimisplatsi rajamine)
63. 03.02.2021 65-k 2021 Volitamine (K. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
64. 03.02.2021 66-k 2021 Volitamine (N. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
65. 03.02.2021 67-k 2021 Narva Linnavalitsuse 07.10.2009.a korralduse nr 1127-k "Hoolduse seadmine (hooldatav V.M.)" kehtetuks tunnistamine
66. 03.02.2021 68-k 2021 Narva Linnavalitsuse 28.11.2018.a korralduse nr 1021-k „Hoolduse seadmine (hooldatav N. K.)“ kehtetuks tunnistamine
67. 03.02.2021 69-k 2021 Narva Linnavalitsuse 18.09.2019.a korralduse nr 702-k "Hoolduse seadmine (hooldatav N.B.)" kehtetuks tunnistamine
68. 03.02.2021 70-k 2021 Hoolduse seadmine V.G.
69. 03.02.2021 71-k 2021 Hoolduse seadmine N.L.
70. 03.02.2021 72-k 2021 Hoolduse seadmine A.D.
71. 03.02.2021 73-k 2021 Hoolduse seadmine I.N.
72. 03.02.2021 74-k 2021 Hoolduse seadmine E.F.
73. 03.02.2021 75-k 2021 Hoolduse seadmine V.S.
74. 03.02.2021 76-k 2021 Hoolduse seadmine J.S.
75. 03.02.2021 77-k 2021 Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Spordikooli Energia basseini kasutusse andmisel (MTÜ Narva Erivajadustega Perede Ühing ProSpero)
76. 03.02.2021 78-k 2021 Volitamine (A. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
77. 03.02.2021 62-k 2021 Viktoria tn 57a maaüksuse erastamine
78. 04.02.2021 79-k 2021 Projekteerimistingimuste andmisest keeldumine Võidu pr 17 kinnistule korterelamu ehitusprojekti koostamiseks
79. 04.02.2021 80-k 2021 Narva Linnavalitsuse 21.01.2021. a korralduse nr 47-k „Koolide töökorraldusest“ muutmine
80. 10.02.2021 81-k 2021 Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmine ja selle suuruste kinnitamine
81. 12.02.2021 82-k 2021 Narva Linnavalitsuse 21.01.2021. a korralduse nr 47-k „Koolide töökorraldusest“ muutmine
82. 17.02.2021 83-k 2021 Kalamarja tn 13a maaüksuse erastamine
83. 17.02.2021 84-k 2021 Kalamarja tn 18a maaüksuse erastamine
84. 17.02.2021 86-k 2021 Ehitusloa andmine (V.Gerassimovi tn 2)
85. 17.02.2021 87-k 2021 Ehitusloa andmine (Paul Kerese tn 42)
86. 17.02.2021 88-k 2021 Ehitusloa andmine (Kose tn 12)
87. 17.02.2021 89-k 2021 Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 7)
88. 17.02.2021 90-k 2021 Kasutusloa andmine (Fama tn 10)
89. 17.02.2021 91-k 2021 Volitamine (alaealise A.Z. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)
90. 17.02.2021 92-k 2021 Volitamine (M. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)