Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 1046)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
631. 18.08.2021 640-k 2021 Narva Linnavalitsuse 31.03.2021 korralduse nr 225-k „Munitsipaaleluruumi Vaivara tn 3-1 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine, SA Narva Linnaelamu haldamisele üleandmine ning eluruumi üürilepingu sõlmimine
632. 18.08.2021 641-k 2021 Avaliku ürituse «Narva Promenaadi Ööjooks 2021» loa taotluse rahuldamine
633. 18.08.2021 642-k 2021 Avaliku ürituse « Ajaloofestival „Tähelepanu! 1991! Start!“» loa taotluse rahuldamine
634. 18.08.2021 643-k 2021 Avaliku ürituse „Iseseisvuse lapsed“ loa taotluse rahuldamine
635. 18.08.2021 644-k 2021 Avaliku ürituse „Sõida tasa üle silla“ loa taotluse rahuldamine
636. 18.08.2021 645-k2021 Avaliku ürituse «Narva Suvelaat» loa taotluse rahuldamine
637. 18.08.2021 646-k 2021 Avaliku ürituse „Narva Suvepäevad“ loa taotluse rahuldamine
638. 18.08.2021 647-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine (MTÜ Rahvusvaheline Merespordi Föderatsioon)
639. 18.08.2021 648-k 2021 Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel (MTÜ Spordiklubi Viru Sputnik)
640. 18.08.2021 649-k 2021 Aktsiaseltsi Narva Vesi Narva linna esindaja nimetamine
641. 18.08.2021 650-k 2021 Sihtasutusse Narva Muuseum Narva linna esindaja nimetamine
642. 18.08.2021 651-k 2021 Narva Lasteaia Potsataja direktori ametisse kinnitamine
643. 18.08.2021 652-k 2021 Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme tagasikutsumine, uue liikme nimetamine ja tasu kehtestamine
644. 18.08.2021 653-k 2021 Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
645. 18.08.2021 654-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
646. 18.08.2021 655-k 2021 Narva Linnavalitsuse 22.06.2021 korralduse nr 490-k „Munitsipaaleluruumi Turu tn 3-110 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine
647. 18.08.2021 656-k 2021 Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
648. 18.08.2021 622-k 2021 Ehitusloa andmine (Papli tn 41)
649. 19.08.2021 657-k 2021 Ehitusloa andmine (Hariduse tn 11)
650. 19.08.2021 658-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine
651. 25.08.2021 659-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (L.K.)
652. 27.08.2021 660-k Avaliku ürituse „Narva Ooperipäevad ja Muusikaline postkaart Stockholmist ooperipäevade raames.“ loa taotluse rahuldamine
653. 27.08.2021 661-k 2021 Avaliku ürituse „Sinu valik - noortefestival“ loa taotluse rahuldamine
654. 01.09.2021 662-k 2021 Volitamine (N. Š. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
655. 01.09.2021 663-k 2021 Volitamine (V. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
656. 01.09.2021 664-k 2021 Volitamine (Z. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
657. 01.09.2021 665-k 2021 Hoolduse seadmine N.N.
658. 01.09.2021 666-k 2021 Hoolduse seadmine A.T.
659. 01.09.2021 667-k 2021 Hoolduse seadmine V.K.
660. 01.09.2021 668-k 2021 Hoolduse seadmine K.S.