Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 724)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
721. 15.09.2021 730-k 2021 Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Spordikooli Energia ujula kasutusse andmisel (MTÜ New Wave ja MTÜ Ujumisklubi Energia)
722. 15.09.2021 731-k 2021 Piletihinna kehtestamine
723. 15.09.2021 732-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
724. 15.09.2021 733-k 2021 Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest
725. 21.09.2021 734-k 2021 Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine
726. 21.09.2021 735-k 2021 Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine
727. 21.09.2021 736-k 2021 Volitamine (T. O. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
728. 23.09.2021 737-k 2021 Tee ehitusloa andmine (Rahu tänav lõigus Tallinna maantee – Paul Kerese tänav)
729. 23.09.2021 738-k 2021 Kasutusloa andmine (A.Daumani tn 11)
730. 24.09.2021 739-k 2021 Tee ehitusloa andmine (Joaorg, Joaoru saar)
731. 24.09.2021 740-k 2021 Loa andmine spordiürituste korraldamiseks
732. 24.09.2021 741-k 2021 Kasutusloa andmine (Malmi tn 8)
733. 27.09.2021 742-k 2021 Teenetemärkide komisjoni kinnitamine
734. 29.09.2021 752-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Elektrijaama tee 27, Nahavabriku tänav L2, Elektrijaama tee 31, Kadastiku, Elektrijaama tee L5, Elektrijaama tee 23, Elektrijaama tee 59 krundile sideehitise rajamine)
735. 29.09.2021 743-k 2021 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
736. 29.09.2021 744-k 2021 Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
737. 29.09.2021 745-k 2021 Narva Linnavalitsuse Nimekomisjoni koosseisu kinnitamine
738. 29.09.2021 746-k 2021 Narva Linnavalitsuse 03.02.2021 korralduse nr 63-k "Rohu tn 2 (AÜ Suur Primorskoje) ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine" muutmine
739. 29.09.2021 747-k 2021 Kuke tn 10 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
740. 29.09.2021 748-k 2021 Metsa tn 16 maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute lõpetamine ja lagunenud ehitise kõrvaldamiseks tähtaja määramine
741. 29.09.2021 749-k 2021 Suur-Aguli tn 8b maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute lõpetamine
742. 29.09.2021 750-k 2021 Narva Linnavalitsuse 20.12.2017 korralduste nr 1284-k, nr 1285-k muutmine
743. 29.09.2021 751-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (I. Grafovi tn 24 avaliku parkimisplatsi ja Kiriku tn 9 juurdepääsutee rajamine)
744. 29.09.2021 753-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Juhkentali tn 6 abihoone rekonstrueerimine ja laiendamine garaažihoone tarbeks)
745. 29.09.2021 754-k 2021 Ehitusloa andmine (Raekoja plats)
746. 29.09.2021 755-k 2021 Ehitusloa andmine (Pikse tn 7)
747. 29.09.2021 756-k 2021 Kasutusloa andmine (Tapamaja tänav 8, Narva linn)
748. 29.09.2021 757-k 2021 Kasutusloa andmine (Majaka tn 7)
749. 29.09.2021 758-k 2021 Kasutusloa andmine (Malmi tn 5a)
750. 29.09.2021 759-k 2021 Narva Linnavalitsuse liiklusohutuskomisjoni koosseisu kinnitamine