Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 584)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 15.09.2021 733-k 2021 Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest
2. 15.09.2021 732-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
3. 15.09.2021 731-k 2021 Piletihinna kehtestamine
4. 15.09.2021 730-k 2021 Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Spordikooli Energia ujula kasutusse andmisel (MTÜ New Wave ja MTÜ Ujumisklubi Energia)
5. 15.09.2021 729-k 2021 Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Spordikooli Energia ruumi kasutusse andmisel (MTÜ Spordiklub Boxing-Energia)
6. 15.09.2021 728-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine (Narva Kesklinna Gümnaasium)
7. 15.09.2021 727-k 2021 Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva Kesklinna Gümnaasiumi klassides
8. 15.09.2021 726-k 2021 Hoolduse seadmine V.R.
9. 15.09.2021 725-k 2021 Hoolduse seadmine O.L.
10. 15.09.2021 724-k 2021 Hoolduse seadmine A.A.
11. 15.09.2021 723-k 2021 Hoolduse seadmine N.P.
12. 15.09.2021 722-k 2021 Hoolduse seadmine N.E.
13. 15.09.2021 721-k 2021 Hoolduse seadmine R.M.
14. 15.09.2021 720-k 2021 Narva Linnavalitsuse 12.05.2021.a korralduse nr 366-k „Hoolduse seadmine (hooldatav N.Š.)“ kehtetuks tunnistamine
15. 15.09.2021 719-k 2021 Narva Linnavalitsuse 11.12.2019.a korralduse nr 959-k „Hoolduse seadmine (hooldatav T.P.)“ kehtetuks tunnistamine
16. 15.09.2021 718-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (P. V.)
17. 15.09.2021 717-k 2021 Volitamine (A. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
18. 15.09.2021 716-k 2021 Volitamine (S. Š. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
19. 15.09.2021 715-k 2021 Volitamine (V. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
20. 15.09.2021 714-k 2021 Volitamine (T. T. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
21. 15.09.2021 713-k 2021 Avaliku ürituse „Narva Kreenholmi Jooks 2021“ loa taotluse rahuldamine
22. 15.09.2021 712-k 2021 Avaliku ürituse „Narva Maxima laat“ loa taotluse rahuldamine
23. 15.09.2021 711-k 2021 Avaliku ürituse „Narva Prisma Sügislaat“ loa taotluse rahuldamine
24. 15.09.2021 710-k 2021 Narva linna omandis oleva kinnistu Soldino tee L6 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
25. 15.09.2021 709-k 2021 Narva linna omandis olevate kinnisasjade Õhu tänav T1, T2, Rakvere tänav J4 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
26. 15.09.2021 708-k 2021 Narva linna omandis olevate kinnisasjade Tiigi tänav L1, L3, L4, T6 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
27. 15.09.2021 707-k 2021 Munitsipaaleluruumi A-A.Tiimanni tänav 2-39 Narvas otsustuskorras võõrandamine
28. 15.09.2021 706-k 2021 Kasutusloa andmine (Laastu tn 2)
29. 15.09.2021 705-k 2021 Kasutusloa andmine (Ancis Daumani tn 11)
30. 15.09.2021 704-k 2021 Ehitusloa andmine (Hariduse tn 3 // Hariduse tn 10 // Hariduse jalgtee)