Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 584)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
1. 22.12.2021 1054-k 2021 Hoolduse seadmine J.K.
2. 22.12.2021 1057-k 2021 Linnavalitsuse istungite läbiviimine 2022. aastal
3. 22.12.2021 1056-k 2021 Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
4. 22.12.2021 1055-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
5. 22.12.2021 1053-k 2021 Hoolduse seadmine S.S.
6. 22.12.2021 1052-k 2021 Hoolduse seadmine A.S.
7. 22.12.2021 1051-k 2021 Hoolduse seadmine V.T.
8. 22.12.2021 1050-k 2021 Hoolduse seadmine J.S.
9. 22.12.2021 1049-k 2021 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
10. 22.12.2021 1048-k 2021 Ilutulestiku korraldamine (31.12.2021 ja 01.01.2022 OÜ Tulekild Pürotehnika)
11. 22.12.2021 1047-k 2021 Narvas Linda tänav 4 asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Linda HIV Sihtasutus)
12. 22.12.2021 1046-k 2021 Linnavara kasutusse andmine (OÜ KREENHOLMI APTEEK)
13. 22.12.2021 1045-k 2021 Munitsipaaleluruumide üürile andmine
14. 22.12.2021 1044-k 2021 Munitsipaalkorteri aadressil Vassili Gerassimovi tn 9-12 Narvas üürile andmine
15. 22.12.2021 1043-k 2021 Narva Linnavalitsuse 27.10.2021.a korralduse nr 860-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.6 kehtetuks tunnistamine
16. 22.12.2021 1042-k 2021 Narva Linnavalitsuse 27.10.2021.a korralduse nr 860-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.9 kehtetuks tunnistamine
17. 22.12.2021 1041-k 2021 Narva Linnavalitsuse 08.12.2021.a korralduse nr 1007-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.1 kehtetuks tunnistamine
18. 22.12.2021 1040-k 2021 Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tänav 24a-35 Narvas otsustuskorras võõrandamine
19. 22.12.2021 1039-k 2021 Munitsipaaleluruumi Kooli põik 2-2 Narvas otsustuskorras võõrandamine
20. 22.12.2021 1038-k 2021 Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 30-15 Narvas otsustuskorras võõrandamine
21. 22.12.2021 1037-k 2021 Munitsipaaleluruumi Joala tänav 9-9 Narvas otsustuskorras võõrandamine
22. 22.12.2021 1036-k 2021 Kasutusloa andmine (Ancis Daumani tänav 10, Narva linn)
23. 22.12.2021 1035-k 2021 Kasutusloa andmine (Tuleviku tn 9, Vabaduse tänav J2 ja L1)
24. 22.12.2021 1034-k 2021 Kasutusloa andmine (Udu tn 5)
25. 22.12.2021 1033-k 2021 Kasutusloa andmine (Värske tänav 4a, Narva linn)
26. 22.12.2021 1032-k 2021 Kasutusloa andmine (Värske tänav 2a, Narva linn)
27. 22.12.2021 1031-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahnu tn 3 väikeelamu/hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
28. 22.12.2021 1030-k 2021 Peeterristi tee L2, Peeterristi tee L4, Peeterristi tee L5, Peeterristi tee L6 ja Peeterristi tee L7 maaüksuste munitsipaliseerimine
29. 22.12.2021 1029-k 2021 Mihhail Gorbatši tn 2 ja Mihhail Gorbatši tn 2a katastriüksuste liitmine
30. 22.12.2021 1028-k 2021 Kase tn 1 ja Kase tn 1a katastriüksuste liitmine