Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 584)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
121. 10.11.2021 937-k 2021 Narva Lasteaia Sipsik hoolekogu koosseisu kinnitamine
122. 10.11.2021 936-k 2021 Narva Lasteaia Käoke hoolekogu koosseisu kinnitamine
123. 10.11.2021 935-k 2021 Õpilaste arvu suurendamine Narva Pähklimäe Gümnaasiumi klassides
124. 10.11.2021 934-k 2021 Konkursi väljakuulutamine Narva Paju Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks
125. 10.11.2021 933-k 2021 Narva Linna Sotsiaalabiameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
126. 10.11.2021 932-k 2021 Hoolduse seadmine P.P.
127. 10.11.2021 931-k 2021 Hoolduse seadmine A.G.
128. 10.11.2021 930-k 2021 Hoolduse seadmine A. I.
129. 10.11.2021 929-k 2021 Hoolduse seadmine M.K.
130. 10.11.2021 928-k 2021 Hoolduse seadmine V.C.
131. 10.11.2021 927-k 2021 Hoolduse seadmine A.T.
132. 10.11.2021 926-k 2021 Hoolduse seadmine Z.K.
133. 10.11.2021 925-k 2021 Hoolduse seadmine K.V.
134. 10.11.2021 924-k 2021 Hoolduse seadmine N.A.
135. 10.11.2021 923-k 2021 Volitamine (A. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
136. 10.11.2021 922-k 2021 Volitamine (M. O. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
137. 10.11.2021 921-k 2021 Avaliku ürituse „Talvelahing 2021“ loa taotluse rahuldamine
138. 10.11.2021 920-k 2021 Avaliku ürituse „Narva Tänavamüük“ loa taotluse rahuldamine
139. 10.11.2021 919-k 2021 Linnavara mahakandmine
140. 10.11.2021 918-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine(MTÜ Narva paljulasteliste perede ühing PEREKOLLE)
141. 10.11.2021 917-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine (Art Republic Krenholmia MTÜ)
142. 10.11.2021 916-k 2021 Aleksander Puškini tänav J9 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, A. Puškini tn 45a korteriühistu)
143. 10.11.2021 915-k 2021 Uusküla tn 15a asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Uusküla tn 15 korteriühistu)
144. 10.11.2021 914-k 2021 Narva linna omandis olevate kinnisasjade Paul Kerese tänav 17b, Suur-Aguli tänav koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
145. 10.11.2021 913-k 2021 Raieloa väljastamine
146. 10.11.2021 912-k 2021 Narva Linnavalitsuse 14.10.2020 korralduse nr 688-k „Pärandvaraga seotud kohustuste täitmine ja volituse andmine (R.K pärimisasi)“ muutmine
147. 10.11.2021 911-k 2021 Munitsipaaleluruumi Vassili Gerassimovi 16-74 Narvas otsustuskorras võõrandamine
148. 10.11.2021 910-k 2021 Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tn 45-12 Narvas otsustuskorras võõrandamine
149. 10.11.2021 909-k 2021 Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 21-22 Narvas otsustuskorras võõrandamine
150. 10.11.2021 901-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sibula tn 26 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)