Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 584)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
151. 13.10.2021 826-k 2021 Hoolduse seadmine J.L.
152. 13.10.2021 825-k 2021 Hoolduse seadmine G.O.
153. 13.10.2021 824-k 2021 Hoolduse seadmine V.L.
154. 13.10.2021 823-k 2021 Hoolduse seadmine V.L.
155. 13.10.2021 822-k 2021 Hoolduse seadmine E.S.
156. 13.10.2021 821-k 2021 Hoolduse seadmine M.F.
157. 13.10.2021 820-k 2021 Narva Linnavalitsuse 07.07.2021.a korralduse nr 541-k "Hoolduse seadmine (hooldatav A.G.)" kehtetuks tunnistamine
158. 13.10.2021 819-k 2021 Volitamine (A. Y. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
159. 13.10.2021 818-k 2021 Volitamine (A. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
160. 13.10.2021 817-k 2021 Ilutulestiku korraldamine (16.10.2021 OÜ Triplex Eesti)
161. 13.10.2021 816-k 2021 Avaliku ürituse „Narva Tänavamüük“ loa taotluse rahuldamine
162. 13.10.2021 815-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmise lepingu osaline lõpetamine ja SA Narva Sadam sõlmitud äriruumide üürilepingu ülevõtmine (Jõe tn 3, Narva)
163. 13.10.2021 814-k 2021 Munitsipaaleluruumide üürile andmine
164. 13.10.2021 813-k 2021 Kasutusloa andmine (Kreenholmi tn 50)
165. 13.10.2021 812-k 2021 Kasutusloa andmine (Karja tn 6c)
166. 13.10.2021 811-k 2021 Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 41)
167. 13.10.2021 810-k 2021 Kasutusloa andmine (Fama tn 10)
168. 13.10.2021 809-k 2021 Kasutusloa andmine (Oja tn 37)
169. 13.10.2021 808-k 2021 Kasutusloa andmine (Näkineiu tn 7)
170. 13.10.2021 807-k 2021 Ehitusloa andmine (Tuleviku tänav)
171. 13.10.2021 806-k 2021 Ehitusloa andmine (V.Gerassimovi tn 2)
172. 13.10.2021 805-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (V. Gerassimovi tn 18a krundil asuva koolieelse lasteasutuse hoone rekonstrueerimine)
173. 13.10.2021 804-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Juhhanovi tn 3 krundil asuva Paju Kooli hoone rekonstrueerimine)
174. 13.10.2021 802-k 2021 Munitsipaalomandisse antavate maaüksuste sihtotstarbe määramine (5. Paemurru tn 25, Kreenholmi tn 21a, Kulgusadama tee 4, Kulgusadama tee 9a, Parve tn 9, Nuka, Jalgratta tee 16)
175. 13.10.2021 801-k 2021 Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Tule tn 50)
176. 13.10.2021 800-k 2021 Aiandusühistu JUGLA-1 üldmaa ostueesõigusega erastamine (Kurgi tänav, Sibula tänav L1, Sibula tänav L2, Sibula kraav, Kurgi kraav)
177. 13.10.2021 799-k 2021 Koha-aadressi määramine (Vana-Joala tee 2)
178. 13.10.2021 798-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
179. 13.10.2021 797-k 2021 Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
180. 07.10.2021 796-k 2021 Avaliku ürituse „Perepäev“ loa taotluse rahuldamine