Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 1046)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
181. 27.10.2021 871-k 2021 Volitamine (alaealise N.S. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)
182. 27.10.2021 870-k 2021 Volitamine (alaealise K.L. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)
183. 27.10.2021 869-k 2021 Volitamine (alaealise D.S. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)
184. 27.10.2021 868-k 2021 Volitamine (alaealise L.I. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)
185. 27.10.2021 867-k 2021 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
186. 27.10.2021 866-k 2021 Avaliku ürituse „Narva Tänavamüük“ loa taotluse rahuldamine
187. 27.10.2021 865-k 2021 Maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Politsei- ja Piirivalveamet)
188. 27.10.2021 864-k 2021 M. Chagalli mälestuskivi tasuta üleandmine Narva linnale
189. 27.10.2021 863-k 2021 Raieloa väljastamine (AS YIT Eesti)
190. 27.10.2021 862-k 2021 Narva linna omandis olevate kinnisasjade Kulgusadama tee L2, L3 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
191. 27.10.2021 861-k 2021 Ostja kinnitamine 05.10.2021 toimunud kirjaliku avaliku enampakkumise tulemuste põhjal (kinnistu asukohaga Narva linn, Muru tn 41)
192. 27.10.2021 860-k 2021 Munitsipaaleluruumide üürile andmine
193. 27.10.2021 859-k 2021 Munitsipaalkorteri aadressil Kangelaste pr 51-39 Narvas üürile andmine
194. 27.10.2021 858-k 2021 Munitsipaaleluruumide üüriõiguse vahetamine aadressidel Rahu tänav 6-30 ja Aleksander Puškini tänav 26-145 Narvas
195. 27.10.2021 857-k 2021 Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 7)
196. 27.10.2021 856-k 2021 Kasutusloa andmine (Aleksei Juhhanovi tn 20 // Rakvere tn 35)
197. 27.10.2021 855-k 2021 Ehitusloa andmine (Albert-Augusti Tiimani tn 1c)
198. 27.10.2021 854-k 2021 Ehitusloa andmine (Kulgu tn 5a)
199. 27.10.2021 853-k 2021 Ehitusloa andmine (A. Puškini tn 15c)
200. 27.10.2021 852-k 2021 Ehitusloa andmine (Rahu tn 36)
201. 27.10.2021 851-k 2021 Tee ehitusloa andmine (Spordi tänav // M. Maslovi tn 3a)
202. 27.10.2021 850-k 2021 Tee ehitusloa andmine (Tuleviku tänav // Paul Kerese väljak // Vestervalli tänav L2)
203. 27.10.2021 849-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Palavuse tn 32 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
204. 27.10.2021 848-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jalaka tn 33 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
205. 27.10.2021 847-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kastani tn 34 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
206. 27.10.2021 846-k 2021 Narva Linnavalitsuse 19.08.2020. a korralduse nr 529-k “Projekteerimistingimuste kinnitamine (1. Jõe tn 3 ühepereelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)“ muutmine
207. 27.10.2021 845-k 2021 Kalle tn 2 ja Kalle tn 2a katastriüksuste liitmine
208. 27.10.2021 844-k 2021 Kanepi tn 2 ja Kanepi tn 2a katastriüksuste liitmine
209. 27.10.2021 843-k 2021 Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Tehase tn 9)
210. 27.10.2021 842-k 2021 Maa sihtotstarbe määramine ja arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks (2. Jõesuu tn 37, Kadastiku tn 1, Lääne tn 9, Puuvilla haljasala, Rakvere tn 64a, Vihma tn 19)