Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 584)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
181. 19.08.2021 657-k 2021 Ehitusloa andmine (Hariduse tn 11)
182. 18.08.2021 622-k 2021 Ehitusloa andmine (Papli tn 41)
183. 18.08.2021 656-k 2021 Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
184. 18.08.2021 655-k 2021 Narva Linnavalitsuse 22.06.2021 korralduse nr 490-k „Munitsipaaleluruumi Turu tn 3-110 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine
185. 18.08.2021 654-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
186. 18.08.2021 653-k 2021 Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
187. 18.08.2021 652-k 2021 Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme tagasikutsumine, uue liikme nimetamine ja tasu kehtestamine
188. 18.08.2021 651-k 2021 Narva Lasteaia Potsataja direktori ametisse kinnitamine
189. 18.08.2021 650-k 2021 Sihtasutusse Narva Muuseum Narva linna esindaja nimetamine
190. 18.08.2021 649-k 2021 Aktsiaseltsi Narva Vesi Narva linna esindaja nimetamine
191. 18.08.2021 648-k 2021 Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel (MTÜ Spordiklubi Viru Sputnik)
192. 18.08.2021 647-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine (MTÜ Rahvusvaheline Merespordi Föderatsioon)
193. 18.08.2021 646-k 2021 Avaliku ürituse „Narva Suvepäevad“ loa taotluse rahuldamine
194. 18.08.2021 645-k2021 Avaliku ürituse «Narva Suvelaat» loa taotluse rahuldamine
195. 18.08.2021 644-k 2021 Avaliku ürituse „Sõida tasa üle silla“ loa taotluse rahuldamine
196. 18.08.2021 643-k 2021 Avaliku ürituse „Iseseisvuse lapsed“ loa taotluse rahuldamine
197. 18.08.2021 642-k 2021 Avaliku ürituse « Ajaloofestival „Tähelepanu! 1991! Start!“» loa taotluse rahuldamine
198. 18.08.2021 641-k 2021 Avaliku ürituse «Narva Promenaadi Ööjooks 2021» loa taotluse rahuldamine
199. 18.08.2021 640-k 2021 Narva Linnavalitsuse 31.03.2021 korralduse nr 225-k „Munitsipaaleluruumi Vaivara tn 3-1 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine, SA Narva Linnaelamu haldamisele üleandmine ning eluruumi üürilepingu sõlmimine
200. 18.08.2021 639-k 2021 Ehitusloa andmine (Paul Kerese väljak // Tuleviku tänav).
201. 18.08.2021 638-k 2021 Hoolduse seadmine L.N.
202. 18.08.2021 637-k 2021 Hoolduse seadmine E.C.
203. 18.08.2021 636-k 2021 Hoolduse seadmine I.M.
204. 18.08.2021 635-k 2021 Hoolduse seadmine L.T.
205. 18.08.2021 634-k 2021 Narva Linnavalitsuse 18.04.2018.a. korralduse nr 314-k "Hoolduse seadmine (hooldatav J.S.)" kehtetuks tunnistamine
206. 18.08.2021 633-k 2021 Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest
207. 18.08.2021 632-k 2021 Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
208. 18.08.2021 631-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (1. Jõe tn 17 krundile avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud ehitiste rajamine)
209. 18.08.2021 630-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Põllu tn 14 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
210. 18.08.2021 629-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pihlaka tn 6 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)