Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 1046)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
211. 27.10.2021 841-k 2021 Vaie Narva Linnavalitsuse 01.09.2021 korralduse nr 678-k kehtetuks tunnistamise nõude läbivaatamine
212. 27.10.2021 840-k 2021 Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
213. 27.10.2021 891-k 2021 Narva Linnavalitsuse 22.03.2021.a korralduse nr 207 „Narva linna 2021.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine
214. 27.10.2021 892-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
215. 27.10.2021 893-k 2021 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile
216. 27.10.2021 895-k 2021 Narva noorteprojektide komisjoni moodustamine
217. 27.10.2021 894-k 2021 Koolide töökorraldusest
218. 19.10.2021 838-k 2021 Volitamine (B. I. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
219. 19.10.2021 839-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (N. N.)
220. 13.10.2021 837-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine (MTÜ Sõjaväeteenistuse ja lahingutegevuse veteranide liit "Bastion")
221. 13.10.2021 836-k 2021 Narva Lasteaia Karikakar hoolekogu koosseisu kinnitamine
222. 13.10.2021 834-k 2021 Narva Lasteaia Sädemeke hoolekogu koosseisu kinnitamine
223. 13.10.2021 833-k 2021 Narva Lasteaia Tareke hoolekogu koosseisu kinnitamine
224. 13.10.2021 832-k 2021 Narva Paju Kooli spordisaali tasuta kasutusse andmine (MTÜ Jalgpalliklubi Narva Trans)
225. 13.10.2021 831-k 2021 Õpilaste arvu suurendamine Narva Soldino Gümnaasiumi klassides
226. 13.10.2021 830-k 2021 Festivali „Läänemere maletähed“ korraldamine ja festivali juhendi kinnitamine
227. 13.10.2021 829-k 2021 Hoolduse seadmine V.I.
228. 13.10.2021 828-k 2021 Hoolduse seadmine L.P.
229. 13.10.2021 827-k 2021 Hoolduse seadmine T.A.
230. 13.10.2021 826-k 2021 Hoolduse seadmine J.L.
231. 13.10.2021 825-k 2021 Hoolduse seadmine G.O.
232. 13.10.2021 824-k 2021 Hoolduse seadmine V.L.
233. 13.10.2021 823-k 2021 Hoolduse seadmine V.L.
234. 13.10.2021 822-k 2021 Hoolduse seadmine E.S.
235. 13.10.2021 821-k 2021 Hoolduse seadmine M.F.
236. 13.10.2021 820-k 2021 Narva Linnavalitsuse 07.07.2021.a korralduse nr 541-k "Hoolduse seadmine (hooldatav A.G.)" kehtetuks tunnistamine
237. 13.10.2021 819-k 2021 Volitamine (A. Y. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
238. 13.10.2021 818-k 2021 Volitamine (A. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
239. 13.10.2021 817-k 2021 Ilutulestiku korraldamine (16.10.2021 OÜ Triplex Eesti)
240. 13.10.2021 816-k 2021 Avaliku ürituse „Narva Tänavamüük“ loa taotluse rahuldamine