Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 584)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
211. 18.08.2021 628-k 2021 Kasutusloa andmine (Tasane tn 21)
212. 18.08.2021 627-k 2021 Kasutusloa andmine (Elektrijaama tee 61a)
213. 18.08.2021 626-k 2021 Kasutusloa andmine (Vihma tn 23, Narva)
214. 18.08.2021 625-k 2021 Ehitusloa andmine (Piiri tn 33)
215. 18.08.2021 623-k 2021 Ehitusloa andmine (Jääraku tn 30)
216. 18.08.2021 621-k 2021 Ehitusloa andmine (Jalgratta tee 2 // 5 // 8 // Äkkeküla tee 8 // Äkkeküla tee 12 // Jalgratta tee L2 // Väike-Äkke).
217. 18.08.2021 620-k 2021 Ehitusloa andmine (Kiriku tn 7 // 9 // Igor Grafovi tänav L2 // Igor Grafovi tänav T2 // I. Grafovi tn 24).
218. 18.08.2021 619-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kannikese tn 37 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
219. 18.08.2021 618-k 2021 Munitsipaalomandisse antavate maaüksuste sihtotstarbe määramine (Elektrijaama tee 3, Uus põik 2a)
220. 18.08.2021 617-k 2021 Maa sihtotstarbe määramine ja arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks (Kadastiku, Soldino tee 2)
221. 18.08.2021 616-k 2021 Koha-aadressi määramine (Tehase tn 5a)
222. 18.08.2021 615-k 2021 Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kinnitamine (Vahtra tn 5 krundil asuva kaubandushoone laiendamine kuni 33% selle esialgu kavandatud mahust...)
223. 18.08.2021 614-k 2021 Narva Linnavalitsuse 04.08.2021.a korralduse nr 602-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.2 kehtetuks tunnistamine
224. 10.08.2021 612-k 2021 Volitamine (V. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
225. 10.08.2021 611-k 2021 Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 50b)
226. 04.08.2021 609-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
227. 04.08.2021 608-k 2021 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
228. 04.08.2021 607-k 2021 Avaliku ürituse „Narva jõe päev” loa taotluse rahuldamine
229. 04.08.2021 606-k 2021 Avaliku ürituse «Taime laat» loa taotluse rahuldamine
230. 04.08.2021 605-k 2021 Avaliku ürituse „Narva suvelaat 2021” loa taotluse rahuldamine
231. 04.08.2021 604-k 2021 Munitsipaalkorteri Viru tänav 19-30 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
232. 04.08.2021 603-k 2021 Munitsipaalkorteri aadressil Vassili Gerassimovi tänav 22-54 Narvas üürile andmine
233. 04.08.2021 602-k 2021 Munitsipaaleluruumide üürile andmine
234. 04.08.2021 601-k 2021 Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tänav 11-116 Narvas otsustuskorras võõrandamine
235. 04.08.2021 600-k 2021 Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
236. 04.08.2021 599-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Võilille tn 5 aiamaja ümberehitamine hooajaliseks elamuks ja laiendamine üle 33% esialgsest hoone mahust ilma detailplaneeringut koostamata)
237. 04.08.2021 598-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Laeva tn 16 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
238. 04.08.2021 597-k 2021 Ehitusloa andmine (Tule tn 54)
239. 04.08.2021 596-k 2021 Narva Linnavalitsuse 21.07.2021. a korralduse nr 558-k „Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnalt Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile“ muutmine
240. 04.08.2021 595-k 2021 Narva Linnavalitsuse 11.11.2020. a korralduse nr 791-k kehtetuks tunnistamine ja 15.01.2021. a korralduse nr 21-k muutmine