Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 1046)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
241. 13.10.2021 815-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmise lepingu osaline lõpetamine ja SA Narva Sadam sõlmitud äriruumide üürilepingu ülevõtmine (Jõe tn 3, Narva)
242. 13.10.2021 814-k 2021 Munitsipaaleluruumide üürile andmine
243. 13.10.2021 813-k 2021 Kasutusloa andmine (Kreenholmi tn 50)
244. 13.10.2021 812-k 2021 Kasutusloa andmine (Karja tn 6c)
245. 13.10.2021 811-k 2021 Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 41)
246. 13.10.2021 810-k 2021 Kasutusloa andmine (Fama tn 10)
247. 13.10.2021 809-k 2021 Kasutusloa andmine (Oja tn 37)
248. 13.10.2021 808-k 2021 Kasutusloa andmine (Näkineiu tn 7)
249. 13.10.2021 807-k 2021 Ehitusloa andmine (Tuleviku tänav)
250. 13.10.2021 806-k 2021 Ehitusloa andmine (V.Gerassimovi tn 2)
251. 13.10.2021 805-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (V. Gerassimovi tn 18a krundil asuva koolieelse lasteasutuse hoone rekonstrueerimine)
252. 13.10.2021 804-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Juhhanovi tn 3 krundil asuva Paju Kooli hoone rekonstrueerimine)
253. 13.10.2021 802-k 2021 Munitsipaalomandisse antavate maaüksuste sihtotstarbe määramine (5. Paemurru tn 25, Kreenholmi tn 21a, Kulgusadama tee 4, Kulgusadama tee 9a, Parve tn 9, Nuka, Jalgratta tee 16)
254. 13.10.2021 801-k 2021 Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Tule tn 50)
255. 13.10.2021 800-k 2021 Aiandusühistu JUGLA-1 üldmaa ostueesõigusega erastamine (Kurgi tänav, Sibula tänav L1, Sibula tänav L2, Sibula kraav, Kurgi kraav)
256. 13.10.2021 799-k 2021 Koha-aadressi määramine (Vana-Joala tee 2)
257. 13.10.2021 798-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
258. 13.10.2021 797-k 2021 Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
259. 07.10.2021 796-k 2021 Avaliku ürituse „Perepäev“ loa taotluse rahuldamine
260. 07.10.2021 795-k 2021 Ehitusloa andmine (Rakvere tn 22c)
261. 06.10.2021 794-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V. V.)
262. 05.10.2021 793-k 2021 Volitamine (A. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
263. 04.10.2021 792-k 2021 Volitamine (N. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
264. 04.10.2021 791-k 2021 Volitamine (V. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
265. 29.09.2021 790-k 2021 Autasustamine Narva linna teenetemärgiga
266. 29.09.2021 789-k 2021 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Sotsiaalabiametile
267. 29.09.2021 788-k 2021 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
268. 29.09.2021 787-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
269. 29.09.2021 786-k 2021 Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
270. 29.09.2021 785-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine (MTÜ Spin)