Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 584)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
241. 21.09.2021 736-k 2021 Volitamine (T. O. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
242. 21.09.2021 735-k 2021 Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine
243. 21.09.2021 734-k 2021 Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine
244. 15.09.2021 733-k 2021 Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest
245. 15.09.2021 732-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
246. 15.09.2021 731-k 2021 Piletihinna kehtestamine
247. 15.09.2021 730-k 2021 Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Spordikooli Energia ujula kasutusse andmisel (MTÜ New Wave ja MTÜ Ujumisklubi Energia)
248. 15.09.2021 729-k 2021 Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Spordikooli Energia ruumi kasutusse andmisel (MTÜ Spordiklub Boxing-Energia)
249. 15.09.2021 728-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine (Narva Kesklinna Gümnaasium)
250. 15.09.2021 727-k 2021 Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva Kesklinna Gümnaasiumi klassides
251. 15.09.2021 726-k 2021 Hoolduse seadmine V.R.
252. 15.09.2021 725-k 2021 Hoolduse seadmine O.L.
253. 15.09.2021 724-k 2021 Hoolduse seadmine A.A.
254. 15.09.2021 723-k 2021 Hoolduse seadmine N.P.
255. 15.09.2021 722-k 2021 Hoolduse seadmine N.E.
256. 15.09.2021 721-k 2021 Hoolduse seadmine R.M.
257. 15.09.2021 720-k 2021 Narva Linnavalitsuse 12.05.2021.a korralduse nr 366-k „Hoolduse seadmine (hooldatav N.Š.)“ kehtetuks tunnistamine
258. 15.09.2021 719-k 2021 Narva Linnavalitsuse 11.12.2019.a korralduse nr 959-k „Hoolduse seadmine (hooldatav T.P.)“ kehtetuks tunnistamine
259. 15.09.2021 718-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (P. V.)
260. 15.09.2021 717-k 2021 Volitamine (A. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
261. 15.09.2021 716-k 2021 Volitamine (S. Š. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
262. 15.09.2021 715-k 2021 Volitamine (V. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
263. 15.09.2021 714-k 2021 Volitamine (T. T. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
264. 15.09.2021 713-k 2021 Avaliku ürituse „Narva Kreenholmi Jooks 2021“ loa taotluse rahuldamine
265. 15.09.2021 712-k 2021 Avaliku ürituse „Narva Maxima laat“ loa taotluse rahuldamine
266. 15.09.2021 711-k 2021 Avaliku ürituse „Narva Prisma Sügislaat“ loa taotluse rahuldamine
267. 15.09.2021 710-k 2021 Narva linna omandis oleva kinnistu Soldino tee L6 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
268. 15.09.2021 709-k 2021 Narva linna omandis olevate kinnisasjade Õhu tänav T1, T2, Rakvere tänav J4 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
269. 15.09.2021 708-k 2021 Narva linna omandis olevate kinnisasjade Tiigi tänav L1, L3, L4, T6 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
270. 15.09.2021 707-k 2021 Munitsipaaleluruumi A-A.Tiimanni tänav 2-39 Narvas otsustuskorras võõrandamine