Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 584)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
271. 21.07.2021 564-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (AÜ Baltika üldmaa, Meedikute tn, Viktoria tn, Osja tn // Piibelehe tn, Pruuka kraav V2,V4,V5,V6,V7,V8 krundile elektripaigaldise rajamine)
272. 21.07.2021 563-k 2021 Koha-aadressi määramine (Hariduse tn 3)
273. 21.07.2021 562-k 2021 Mesilase tn 1b maaüksuse erastamine
274. 21.07.2021 561-k 2021 Ehitusloa andmine (P. Kerese tn 40)
275. 21.07.2021 560-k 2021 Kuke tn 10 maa hoonestusõiguse seadmise eeltoimingute ja hoonestusõiguse seadmise menetluse lõpetamine
276. 21.07.2021 559-k 2021 Osavõtutasu kehtestamine rahvusvahelisel noorte pianistide F. Chopini konkursil osalemise eest
277. 21.07.2021 558-k 2021 Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnalt Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile
278. 19.07.2021 557-k 2021 Narva linna valimiskomisjoni asukoha määramine
279. 14.07.2021 556-k 2021 Volitamine (I. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
280. 14.07.2021 555-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (D. K.)
281. 14.07.2021 554-k 2021 Volitamine (I. E. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
282. 13.07.2021 551-k 2021 Volitamine (F. L. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
283. 13.07.2021 513-k 2021 Volitamine (V. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
284. 13.07.2021 552-k 2021 Volitamine (A. D. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
285. 12.07.2021 550-k 2021 Avaliku ürituse «Fama laat» loa taotluse rahuldamine
286. 07.07.2021 549-k 2021 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
287. 07.07.2021 548-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
288. 07.07.2021 547-k 2021 Narva Linnavalitsuse 22.03.2021.a korralduse nr 207-k „Narva linna 2021.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine
289. 07.07.2021 546-k 2021 Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
290. 07.07.2021 545-k 2021 Hoolduse seadmine V.C.
291. 07.07.2021 544-k 2021 Hoolduse seadmine T.J.
292. 07.07.2021 543-k 2021 Hoolduse seadmine Z.V.
293. 07.07.2021 542-k 2021 Hoolduse seadmine G.M.
294. 07.07.2021 541-k 2021 Hoolduse seadmine A.G.
295. 07.07.2021 540-k 2021 Hoolduse seadmine V.V.
296. 07.07.2021 539-k 2021 Hoolduse seadmine I.K.
297. 07.07.2021 538-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V.B.)
298. 07.07.2021 537-k 2021 Volitamine (J. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
299. 07.07.2021 536-k 2021 Avaliku ürituse « Pumptrack Party‘21» loa taotluse rahuldamine
300. 07.07.2021 535-k 2021 Avaliku ürituse «Narva suvelaat» loa taotluse rahuldamine