Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 584)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
301. 07.07.2021 534-k 2021 Avaliku ürituse «Narva laat» loa taotluse rahuldamine
302. 07.07.2021 533-k 2021 Avaliku ürituse «Midsummer» loa taotluse rahuldamine
303. 07.07.2021 532-k 2021 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
304. 07.07.2021 531-k 2021 Munitsipaalkorteri aadressil Rahu tänav 26-63 Narvas üürile andmine
305. 07.07.2021 530-k 2021 Munitsipaaleluruumi A-A.Tiimanni tänav 14-83 Narvas otsustuskorras võõrandamine
306. 07.07.2021 529-k 2021 Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel
307. 07.07.2021 528-k 2021 Konkursi ”Narva linna kaunis kodu 2021” tulemuste kinnitamine ja osalejate autasustamine
308. 07.07.2021 527-k 2021 Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 41)
309. 07.07.2021 526-k 2021 Ehitusloa andmine (Viktoria tn 33)
310. 07.07.2021 525-k 2021 Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 28)
311. 07.07.2021 524-k 2021 Ehitusloa andmine (Aasa tn 12)
312. 07.07.2021 523-k 2021 Ehitusloa andmine (Elektrijaama tee 59 // 91)
313. 07.07.2021 522-k 2021 Ehitusloa andmine (Karja tn 3)
314. 07.07.2021 521-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Hele tn 25 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
315. 07.07.2021 520-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Daumani tn 13a avaliku parkimisplatsi rajamine lasteaia Cipollino tarbeks)
316. 07.07.2021 519-k 2021 Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kinnitamine (Rakvere tn 22c krundile tehisjääväljaku, varjualuse, piirdeaia ning Rakvere tn 22e krundile tenniseväljakute, piirdeaia püstitamine ...)
317. 07.07.2021 518-k 2021 Munitsipaalomandisse antavate maaüksuste sihtotstarbe määramine (1. Paemurru tn 21, P. Kerese tn 74, Tiigi tn 3, Tiigikalda)
318. 07.07.2021 517-k 2021 Munitsipaalomandisse antavate maaüksuste sihtotstarbe määramine (2. Jõesuu tänava kraav, Kulgusadama kraav V2, Mureli kraav)
319. 07.07.2021 516-k 2021 Nirgi tn 15a (AÜ Narva Ogonjok) ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
320. 07.07.2021 515-k 2021 Aiandusühistu GAMMA üldmaa ostueesõigusega erastamine (Papli tänav, Jalaka tänav, Piiri-Papli kraav V2, Papli-Jalaka kraav, Jalaka-Taevasina kraav V1, Pruuka kraav V2)
321. 07.07.2021 514-k 2021 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
322. 02.07.2021 513-k 2021 Ehitusloa andmine (Linda tn 16, Linda tn 16a)
323. 02.07.2021 512-k 2021 Avaliku ürituse «Narva 1+1 rahvasprint 2021» loa taotluse rahuldamine
324. 22.06.2021 511-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
325. 22.06.2021 510-k 2021 Põhivara üleandmine Narva Linnavalitsuse Rahandusametilt Narva Linnakantseleile
326. 22.06.2021 509-k 2021 Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel (MTÜ Hokiklubi Narva Stars)
327. 22.06.2021 508-k 2021 Narva Linnavalitsuse 02.05.2019. a korralduse nr 304-k „Narva Eesti Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine“ kehtetuks tunnistamine
328. 22.06.2021 507-k 2021 Narva Lasteaia Sipsik direktori ametisse kinnitamine
329. 22.06.2021 10 - 2021 Narva Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine
330. 22.06.2021 506-k 2021 Hoolduse seadmine L.G.