Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 584)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
31. 13.10.2021 808-k 2021 Kasutusloa andmine (Näkineiu tn 7)
32. 13.10.2021 807-k 2021 Ehitusloa andmine (Tuleviku tänav)
33. 13.10.2021 806-k 2021 Ehitusloa andmine (V.Gerassimovi tn 2)
34. 13.10.2021 805-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (V. Gerassimovi tn 18a krundil asuva koolieelse lasteasutuse hoone rekonstrueerimine)
35. 13.10.2021 804-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Juhhanovi tn 3 krundil asuva Paju Kooli hoone rekonstrueerimine)
36. 13.10.2021 802-k 2021 Munitsipaalomandisse antavate maaüksuste sihtotstarbe määramine (5. Paemurru tn 25, Kreenholmi tn 21a, Kulgusadama tee 4, Kulgusadama tee 9a, Parve tn 9, Nuka, Jalgratta tee 16)
37. 13.10.2021 801-k 2021 Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Tule tn 50)
38. 13.10.2021 800-k 2021 Aiandusühistu JUGLA-1 üldmaa ostueesõigusega erastamine (Kurgi tänav, Sibula tänav L1, Sibula tänav L2, Sibula kraav, Kurgi kraav)
39. 13.10.2021 799-k 2021 Koha-aadressi määramine (Vana-Joala tee 2)
40. 13.10.2021 798-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
41. 13.10.2021 797-k 2021 Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
42. 07.10.2021 796-k 2021 Avaliku ürituse „Perepäev“ loa taotluse rahuldamine
43. 07.10.2021 795-k 2021 Ehitusloa andmine (Rakvere tn 22c)
44. 06.10.2021 794-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V. V.)
45. 05.10.2021 793-k 2021 Volitamine (A. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
46. 04.10.2021 792-k 2021 Volitamine (N. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
47. 04.10.2021 791-k 2021 Volitamine (V. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
48. 29.09.2021 790-k 2021 Autasustamine Narva linna teenetemärgiga
49. 29.09.2021 789-k 2021 Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Sotsiaalabiametile
50. 29.09.2021 788-k 2021 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
51. 29.09.2021 787-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
52. 29.09.2021 786-k 2021 Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
53. 29.09.2021 785-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine (MTÜ Spin)
54. 29.09.2021 784-k 2021 Narva Lasteaia Punamütsike hoolekogu koosseisu kinnitamine
55. 29.09.2021 783-k 2021 Narva Lasteaia Päikene hoolekogu koosseisu kinnitamine
56. 29.09.2021 782-k 2021 Narva Lasteaia Kaseke hoolekogu koosseisu kinnitamine
57. 29.09.2021 781-k 2021 Narva Lasteaia Potsataja hoolekogu koosseisu kinnitamine
58. 29.09.2021 780-k 2021 Õpilaste arvu suurendamine Narva 6. Kooli klassides
59. 29.09.2021 779-k 2021 Õpilaste arvu suurendamine Narva Keeltelütseumi klassides
60. 29.09.2021 778-k 2021 Linnavara üleandmine Narva Linna Sotsiaalabiametilt Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile