Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 584)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
361. 18.08.2021 614-k 2021 Narva Linnavalitsuse 04.08.2021.a korralduse nr 602-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.2 kehtetuks tunnistamine
362. 10.08.2021 612-k 2021 Volitamine (V. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
363. 10.08.2021 611-k 2021 Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 50b)
364. 04.08.2021 609-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
365. 04.08.2021 608-k 2021 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
366. 04.08.2021 607-k 2021 Avaliku ürituse „Narva jõe päev” loa taotluse rahuldamine
367. 04.08.2021 606-k 2021 Avaliku ürituse «Taime laat» loa taotluse rahuldamine
368. 04.08.2021 605-k 2021 Avaliku ürituse „Narva suvelaat 2021” loa taotluse rahuldamine
369. 04.08.2021 604-k 2021 Munitsipaalkorteri Viru tänav 19-30 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
370. 04.08.2021 603-k 2021 Munitsipaalkorteri aadressil Vassili Gerassimovi tänav 22-54 Narvas üürile andmine
371. 04.08.2021 602-k 2021 Munitsipaaleluruumide üürile andmine
372. 04.08.2021 601-k 2021 Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tänav 11-116 Narvas otsustuskorras võõrandamine
373. 04.08.2021 600-k 2021 Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
374. 04.08.2021 599-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Võilille tn 5 aiamaja ümberehitamine hooajaliseks elamuks ja laiendamine üle 33% esialgsest hoone mahust ilma detailplaneeringut koostamata)
375. 04.08.2021 598-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Laeva tn 16 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
376. 04.08.2021 597-k 2021 Ehitusloa andmine (Tule tn 54)
377. 04.08.2021 596-k 2021 Narva Linnavalitsuse 21.07.2021. a korralduse nr 558-k „Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnalt Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile“ muutmine
378. 04.08.2021 595-k 2021 Narva Linnavalitsuse 11.11.2020. a korralduse nr 791-k kehtetuks tunnistamine ja 15.01.2021. a korralduse nr 21-k muutmine
379. 04.08.2021 594-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine (Narva Täiskasvanute Kool)
380. 04.08.2021 593-k 2021 Hoolduse seadmine I.K.
381. 04.08.2021 592-k 2021 Hoolduse seadmine M.K.
382. 28.07.2021 591-k 2021 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
383. 26.07.2021 590-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (J.Ž.)
384. 26.07.2021 589-k 2021 Avaliku ürituse «Perepiknik» loa taotluse rahuldamine
385. 23.07.2021 588-k 2021 Avaliku ürituse „26. Juuli tänava pidu” loa taotluse rahuldamine
386. 23.07.2021 587-k 2021 Volitamine (J. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
387. 23.07.2021 586-k 2021 Volitamine (L. Z. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
388. 21.07.2021 565-k 2021 Ehitusloa andmine (Paul Kerese tn 27b // Paul Kerese tänav J1 // Paul Kerese tänav J2 // Paul Kerese tänav L2 )
389. 21.07.2021 585-k 2021 Avaliku ürituse „Station Narva 2021” loa taotluse rahuldamine
390. 21.07.2021 584-k 2021 Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine