Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 584)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
361. 01.09.2021 676-k 2021 Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme tagasikutsumine, uue liikme nimetamine ja tasu kehtestamine
362. 01.09.2021 694-k 2021 Narvas Tallinna mnt 15a asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Tallinna mnt 17 korteriühistu)
363. 01.09.2021 693-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
364. 01.09.2021 692-k 2021 Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnalt Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile
365. 01.09.2021 691-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine (Arenduskeskus "Matveika" MTÜ)
366. 01.09.2021 690-k 2021 Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel (MTÜ HC Meteor, MTÜ Spordiklubi Evail-Athletics ja MTÜ Spordiklubi Jokker)
367. 01.09.2021 689-k 2021 Narva linna munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna maksumuste kehtestamine
368. 01.09.2021 688-k 2021 Avaliku ürituse „Rahvusvaheline Merespordi Festival“ loa taotluse rahuldamine
369. 01.09.2021 687-k 2021 Avaliku ürituse „Lev Migdalski karikas 2021“ loa taotluse rahuldamine
370. 01.09.2021 686-k 2021 Kinnistu asukohaga Narva linn, Muru tn 41 võõrandamine teistkordsel kirjalikul avalikul enampakkumisel
371. 01.09.2021 685-k 2021 Narva Linnavalitsuse 04.08.2021 korralduse nr 601-k „Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tänav 11-116 Narvas otsustuskorras võõrandamine“ muutmine
372. 01.09.2021 684-k 2021 Munitsipaalkorteri Kangelaste prospekt 36-45 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
373. 01.09.2021 683-k 2021 Munitsipaalkorteri aadressil Viru tänav 19-30 Narvas üürile andmine
374. 01.09.2021 682-k 2021 Munitsipaaleluruumide üürile andmine
375. 01.09.2021 681-k 2021 Kasutusloa andmine (Kalamarja tn 16)
376. 01.09.2021 680-k 2021 Kasutusloa andmine (Sõnajala tn 1)
377. 01.09.2021 679-k 2021 Ehitusloa andmine (M. Maslovi tn 3a)
378. 01.09.2021 678-k 2021 Ehitusloa andmine (A.-A. Tiimanni tn 20 // 22 // 20a // Albert-August Tiimanni tänav L3)
379. 01.09.2021 677-k 2021 Vesiroosi tn 63a (AÜ Metsaonnid) ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
380. 01.09.2021 675-k 2021 3. Paemurru tn 2 maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute lõpetamine
381. 01.09.2021 674-k 2021 Narva Linnavalitsuse 03.05.2001 korralduse nr 817-k muutmine (Sõpruse tn 12)
382. 01.09.2021 673-k 2021 Narva Linnavalitsuse 06.08.1999 korralduse nr 1917-k muutmine (Heina tn 8)
383. 01.09.2021 672-k 2021 Hoolduse seadmine J.S.
384. 01.09.2021 671-k 2021 Hoolduse seadmine A.S.
385. 01.09.2021 670-k 2021 Hoolduse seadmine V.K.
386. 01.09.2021 669-k 2021 Hoolduse seadmine V.K.
387. 01.09.2021 668-k 2021 Hoolduse seadmine K.S.
388. 01.09.2021 667-k 2021 Hoolduse seadmine V.K.
389. 01.09.2021 666-k 2021 Hoolduse seadmine A.T.
390. 01.09.2021 665-k 2021 Hoolduse seadmine N.N.