Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 584)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
391. 21.07.2021 583-k 2021 Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Pipes Building OÜ)
392. 21.07.2021 582-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine Narva Noorte Meremeeste Klubile (Narvas Jõe tänav 3 ja Kulgusadama tee 10)
393. 21.07.2021 581-k 2021 Avaliku ürituse «Philly Joe´s jazz kontsert» loa taotluse rahuldamine
394. 21.07.2021 580-k 2021 Avaliku ürituse „LIPA summer FEST” loa taotluse rahuldamine
395. 21.07.2021 579-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine (Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi LUCKY)
396. 21.07.2021 578-k 2021 Avaliku ürituse «Fama laat» loa taotluse rahuldamine
397. 21.07.2021 577-k 2021 Avaliku ürituse «Narva Prisma suvelaat» loa taotluse rahuldamine
398. 21.07.2021 576-k 2021 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
399. 21.07.2021 575-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
400. 21.07.2021 574-k 2021 Hoolduse seadmine M.R.
401. 21.07.2021 573-k 2021 Hoolduse seadmine R.S.
402. 21.07.2021 572-k 2021 Hoolduse seadmine H.B.
403. 21.07.2021 571-k 2021 Hoolduse seadmine G.S.
404. 21.07.2021 570-k 2021 Narva Linnavalitsuse 17.03.2021.a korralduse nr 173-k "Hoolduse seadmine (hooldatav T.T.)" kehtetuks tunnistamine
405. 21.07.2021 569-k 2021 Narva Linnavalitsuse 14.10.2020.a korralduse nr 699-k "Hoolduse seadmine (hooldatav R.V.)" kehtetuks tunnistamine
406. 21.07.2021 568-k 2021 Narva Linnavalitsuse 13.06.2018.a korralduse nr 495-k "Hoolduse seadmine (hooldatav H.B.)" kehtetuks tunnistamine
407. 21.07.2021 567-k 2021 Kasutusloa andmine (Vihma tn 20, Narva)
408. 21.07.2021 566-k 2021 Kasutusloa andmine (Elektrijaama tee 99)
409. 21.07.2021 564-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (AÜ Baltika üldmaa, Meedikute tn, Viktoria tn, Osja tn // Piibelehe tn, Pruuka kraav V2,V4,V5,V6,V7,V8 krundile elektripaigaldise rajamine)
410. 21.07.2021 563-k 2021 Koha-aadressi määramine (Hariduse tn 3)
411. 21.07.2021 562-k 2021 Mesilase tn 1b maaüksuse erastamine
412. 21.07.2021 561-k 2021 Ehitusloa andmine (P. Kerese tn 40)
413. 21.07.2021 560-k 2021 Kuke tn 10 maa hoonestusõiguse seadmise eeltoimingute ja hoonestusõiguse seadmise menetluse lõpetamine
414. 21.07.2021 559-k 2021 Osavõtutasu kehtestamine rahvusvahelisel noorte pianistide F. Chopini konkursil osalemise eest
415. 21.07.2021 558-k 2021 Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnalt Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile
416. 19.07.2021 557-k 2021 Narva linna valimiskomisjoni asukoha määramine
417. 14.07.2021 556-k 2021 Volitamine (I. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
418. 14.07.2021 555-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (D. K.)
419. 14.07.2021 554-k 2021 Volitamine (I. E. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
420. 13.07.2021 551-k 2021 Volitamine (F. L. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)