Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 584)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
421. 13.07.2021 513-k 2021 Volitamine (V. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
422. 13.07.2021 552-k 2021 Volitamine (A. D. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
423. 12.07.2021 550-k 2021 Avaliku ürituse «Fama laat» loa taotluse rahuldamine
424. 07.07.2021 549-k 2021 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
425. 07.07.2021 548-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
426. 07.07.2021 547-k 2021 Narva Linnavalitsuse 22.03.2021.a korralduse nr 207-k „Narva linna 2021.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine
427. 07.07.2021 546-k 2021 Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
428. 07.07.2021 545-k 2021 Hoolduse seadmine V.C.
429. 07.07.2021 544-k 2021 Hoolduse seadmine T.J.
430. 07.07.2021 543-k 2021 Hoolduse seadmine Z.V.
431. 07.07.2021 542-k 2021 Hoolduse seadmine G.M.
432. 07.07.2021 541-k 2021 Hoolduse seadmine A.G.
433. 07.07.2021 540-k 2021 Hoolduse seadmine V.V.
434. 07.07.2021 539-k 2021 Hoolduse seadmine I.K.
435. 07.07.2021 538-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V.B.)
436. 07.07.2021 537-k 2021 Volitamine (J. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
437. 07.07.2021 536-k 2021 Avaliku ürituse « Pumptrack Party‘21» loa taotluse rahuldamine
438. 07.07.2021 535-k 2021 Avaliku ürituse «Narva suvelaat» loa taotluse rahuldamine
439. 07.07.2021 534-k 2021 Avaliku ürituse «Narva laat» loa taotluse rahuldamine
440. 07.07.2021 533-k 2021 Avaliku ürituse «Midsummer» loa taotluse rahuldamine
441. 07.07.2021 532-k 2021 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
442. 07.07.2021 531-k 2021 Munitsipaalkorteri aadressil Rahu tänav 26-63 Narvas üürile andmine
443. 07.07.2021 530-k 2021 Munitsipaaleluruumi A-A.Tiimanni tänav 14-83 Narvas otsustuskorras võõrandamine
444. 07.07.2021 529-k 2021 Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel
445. 07.07.2021 528-k 2021 Konkursi ”Narva linna kaunis kodu 2021” tulemuste kinnitamine ja osalejate autasustamine
446. 07.07.2021 527-k 2021 Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 41)
447. 07.07.2021 526-k 2021 Ehitusloa andmine (Viktoria tn 33)
448. 07.07.2021 525-k 2021 Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 28)
449. 07.07.2021 524-k 2021 Ehitusloa andmine (Aasa tn 12)
450. 07.07.2021 523-k 2021 Ehitusloa andmine (Elektrijaama tee 59 // 91)