Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 584)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
421. 18.08.2021 635-k 2021 Hoolduse seadmine L.T.
422. 18.08.2021 634-k 2021 Narva Linnavalitsuse 18.04.2018.a. korralduse nr 314-k "Hoolduse seadmine (hooldatav J.S.)" kehtetuks tunnistamine
423. 18.08.2021 633-k 2021 Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest
424. 18.08.2021 632-k 2021 Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
425. 18.08.2021 631-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (1. Jõe tn 17 krundile avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud ehitiste rajamine)
426. 18.08.2021 630-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Põllu tn 14 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
427. 18.08.2021 629-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Pihlaka tn 6 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
428. 18.08.2021 628-k 2021 Kasutusloa andmine (Tasane tn 21)
429. 18.08.2021 627-k 2021 Kasutusloa andmine (Elektrijaama tee 61a)
430. 18.08.2021 626-k 2021 Kasutusloa andmine (Vihma tn 23, Narva)
431. 18.08.2021 625-k 2021 Ehitusloa andmine (Piiri tn 33)
432. 18.08.2021 623-k 2021 Ehitusloa andmine (Jääraku tn 30)
433. 18.08.2021 621-k 2021 Ehitusloa andmine (Jalgratta tee 2 // 5 // 8 // Äkkeküla tee 8 // Äkkeküla tee 12 // Jalgratta tee L2 // Väike-Äkke).
434. 18.08.2021 620-k 2021 Ehitusloa andmine (Kiriku tn 7 // 9 // Igor Grafovi tänav L2 // Igor Grafovi tänav T2 // I. Grafovi tn 24).
435. 18.08.2021 619-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kannikese tn 37 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
436. 18.08.2021 618-k 2021 Munitsipaalomandisse antavate maaüksuste sihtotstarbe määramine (Elektrijaama tee 3, Uus põik 2a)
437. 18.08.2021 617-k 2021 Maa sihtotstarbe määramine ja arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks (Kadastiku, Soldino tee 2)
438. 18.08.2021 616-k 2021 Koha-aadressi määramine (Tehase tn 5a)
439. 18.08.2021 615-k 2021 Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kinnitamine (Vahtra tn 5 krundil asuva kaubandushoone laiendamine kuni 33% selle esialgu kavandatud mahust...)
440. 18.08.2021 614-k 2021 Narva Linnavalitsuse 04.08.2021.a korralduse nr 602-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.2 kehtetuks tunnistamine
441. 10.08.2021 612-k 2021 Volitamine (V. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
442. 10.08.2021 611-k 2021 Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 50b)
443. 04.08.2021 609-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
444. 04.08.2021 608-k 2021 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
445. 04.08.2021 607-k 2021 Avaliku ürituse „Narva jõe päev” loa taotluse rahuldamine
446. 04.08.2021 606-k 2021 Avaliku ürituse «Taime laat» loa taotluse rahuldamine
447. 04.08.2021 605-k 2021 Avaliku ürituse „Narva suvelaat 2021” loa taotluse rahuldamine
448. 04.08.2021 604-k 2021 Munitsipaalkorteri Viru tänav 19-30 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
449. 04.08.2021 603-k 2021 Munitsipaalkorteri aadressil Vassili Gerassimovi tänav 22-54 Narvas üürile andmine
450. 04.08.2021 602-k 2021 Munitsipaaleluruumide üürile andmine