Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 584)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
451. 07.07.2021 522-k 2021 Ehitusloa andmine (Karja tn 3)
452. 07.07.2021 521-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Hele tn 25 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
453. 07.07.2021 520-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Daumani tn 13a avaliku parkimisplatsi rajamine lasteaia Cipollino tarbeks)
454. 07.07.2021 519-k 2021 Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kinnitamine (Rakvere tn 22c krundile tehisjääväljaku, varjualuse, piirdeaia ning Rakvere tn 22e krundile tenniseväljakute, piirdeaia püstitamine ...)
455. 07.07.2021 518-k 2021 Munitsipaalomandisse antavate maaüksuste sihtotstarbe määramine (1. Paemurru tn 21, P. Kerese tn 74, Tiigi tn 3, Tiigikalda)
456. 07.07.2021 517-k 2021 Munitsipaalomandisse antavate maaüksuste sihtotstarbe määramine (2. Jõesuu tänava kraav, Kulgusadama kraav V2, Mureli kraav)
457. 07.07.2021 516-k 2021 Nirgi tn 15a (AÜ Narva Ogonjok) ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
458. 07.07.2021 515-k 2021 Aiandusühistu GAMMA üldmaa ostueesõigusega erastamine (Papli tänav, Jalaka tänav, Piiri-Papli kraav V2, Papli-Jalaka kraav, Jalaka-Taevasina kraav V1, Pruuka kraav V2)
459. 07.07.2021 514-k 2021 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
460. 02.07.2021 513-k 2021 Ehitusloa andmine (Linda tn 16, Linda tn 16a)
461. 02.07.2021 512-k 2021 Avaliku ürituse «Narva 1+1 rahvasprint 2021» loa taotluse rahuldamine
462. 22.06.2021 511-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
463. 22.06.2021 510-k 2021 Põhivara üleandmine Narva Linnavalitsuse Rahandusametilt Narva Linnakantseleile
464. 22.06.2021 509-k 2021 Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel (MTÜ Hokiklubi Narva Stars)
465. 22.06.2021 508-k 2021 Narva Linnavalitsuse 02.05.2019. a korralduse nr 304-k „Narva Eesti Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine“ kehtetuks tunnistamine
466. 22.06.2021 507-k 2021 Narva Lasteaia Sipsik direktori ametisse kinnitamine
467. 22.06.2021 10 - 2021 Narva Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine
468. 22.06.2021 506-k 2021 Hoolduse seadmine L.G.
469. 22.06.2021 505-k 2021 Hoolduse seadmine M.F.
470. 22.06.2021 504-k 2021 Hoolduse seadmine A.R.
471. 22.06.2021 503-k 2021 Hoolduse seadmine M.V.
472. 22.06.2021 502-k 2021 Hoolduse seadmine V.S.
473. 22.06.2021 501-k 2021 Hoolduse seadmine A.B.
474. 22.06.2021 500-k 2021 Hoolduse seadmine A.K.
475. 22.06.2021 499-k 2021 Hoolduse seadmine V.A.
476. 22.06.2021 498-k 2021 Hoolduse seadmine A.P.
477. 22.06.2021 497-k 2021 Narva Linnavalitsuse 23.12.2020.a korralduse nr 931-k „Hoolduse seadmine (hooldatav L.G.)“ kehtetuks tunnistamine
478. 22.06.2021 496-k 2021 Volitamine (V. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
479. 22.06.2021 495-k 2021 Volitamine (V.P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
480. 22.06.2021 494-k 2021 Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus)