Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 584)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
451. 04.08.2021 601-k 2021 Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tänav 11-116 Narvas otsustuskorras võõrandamine
452. 04.08.2021 600-k 2021 Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
453. 04.08.2021 599-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Võilille tn 5 aiamaja ümberehitamine hooajaliseks elamuks ja laiendamine üle 33% esialgsest hoone mahust ilma detailplaneeringut koostamata)
454. 04.08.2021 598-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Laeva tn 16 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
455. 04.08.2021 597-k 2021 Ehitusloa andmine (Tule tn 54)
456. 04.08.2021 596-k 2021 Narva Linnavalitsuse 21.07.2021. a korralduse nr 558-k „Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnalt Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile“ muutmine
457. 04.08.2021 595-k 2021 Narva Linnavalitsuse 11.11.2020. a korralduse nr 791-k kehtetuks tunnistamine ja 15.01.2021. a korralduse nr 21-k muutmine
458. 04.08.2021 594-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine (Narva Täiskasvanute Kool)
459. 04.08.2021 593-k 2021 Hoolduse seadmine I.K.
460. 04.08.2021 592-k 2021 Hoolduse seadmine M.K.
461. 28.07.2021 591-k 2021 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
462. 26.07.2021 590-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (J.Ž.)
463. 26.07.2021 589-k 2021 Avaliku ürituse «Perepiknik» loa taotluse rahuldamine
464. 23.07.2021 588-k 2021 Avaliku ürituse „26. Juuli tänava pidu” loa taotluse rahuldamine
465. 23.07.2021 587-k 2021 Volitamine (J. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
466. 23.07.2021 586-k 2021 Volitamine (L. Z. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
467. 21.07.2021 565-k 2021 Ehitusloa andmine (Paul Kerese tn 27b // Paul Kerese tänav J1 // Paul Kerese tänav J2 // Paul Kerese tänav L2 )
468. 21.07.2021 585-k 2021 Avaliku ürituse „Station Narva 2021” loa taotluse rahuldamine
469. 21.07.2021 584-k 2021 Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine
470. 21.07.2021 583-k 2021 Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Pipes Building OÜ)
471. 21.07.2021 582-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine Narva Noorte Meremeeste Klubile (Narvas Jõe tänav 3 ja Kulgusadama tee 10)
472. 21.07.2021 581-k 2021 Avaliku ürituse «Philly Joe´s jazz kontsert» loa taotluse rahuldamine
473. 21.07.2021 580-k 2021 Avaliku ürituse „LIPA summer FEST” loa taotluse rahuldamine
474. 21.07.2021 579-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine (Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi LUCKY)
475. 21.07.2021 578-k 2021 Avaliku ürituse «Fama laat» loa taotluse rahuldamine
476. 21.07.2021 577-k 2021 Avaliku ürituse «Narva Prisma suvelaat» loa taotluse rahuldamine
477. 21.07.2021 576-k 2021 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
478. 21.07.2021 575-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
479. 21.07.2021 574-k 2021 Hoolduse seadmine M.R.
480. 21.07.2021 573-k 2021 Hoolduse seadmine R.S.