Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 584)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
481. 21.07.2021 572-k 2021 Hoolduse seadmine H.B.
482. 21.07.2021 571-k 2021 Hoolduse seadmine G.S.
483. 21.07.2021 570-k 2021 Narva Linnavalitsuse 17.03.2021.a korralduse nr 173-k "Hoolduse seadmine (hooldatav T.T.)" kehtetuks tunnistamine
484. 21.07.2021 569-k 2021 Narva Linnavalitsuse 14.10.2020.a korralduse nr 699-k "Hoolduse seadmine (hooldatav R.V.)" kehtetuks tunnistamine
485. 21.07.2021 568-k 2021 Narva Linnavalitsuse 13.06.2018.a korralduse nr 495-k "Hoolduse seadmine (hooldatav H.B.)" kehtetuks tunnistamine
486. 21.07.2021 567-k 2021 Kasutusloa andmine (Vihma tn 20, Narva)
487. 21.07.2021 566-k 2021 Kasutusloa andmine (Elektrijaama tee 99)
488. 21.07.2021 564-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (AÜ Baltika üldmaa, Meedikute tn, Viktoria tn, Osja tn // Piibelehe tn, Pruuka kraav V2,V4,V5,V6,V7,V8 krundile elektripaigaldise rajamine)
489. 21.07.2021 563-k 2021 Koha-aadressi määramine (Hariduse tn 3)
490. 21.07.2021 562-k 2021 Mesilase tn 1b maaüksuse erastamine
491. 21.07.2021 561-k 2021 Ehitusloa andmine (P. Kerese tn 40)
492. 21.07.2021 560-k 2021 Kuke tn 10 maa hoonestusõiguse seadmise eeltoimingute ja hoonestusõiguse seadmise menetluse lõpetamine
493. 21.07.2021 559-k 2021 Osavõtutasu kehtestamine rahvusvahelisel noorte pianistide F. Chopini konkursil osalemise eest
494. 21.07.2021 558-k 2021 Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnalt Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile
495. 19.07.2021 557-k 2021 Narva linna valimiskomisjoni asukoha määramine
496. 14.07.2021 556-k 2021 Volitamine (I. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
497. 14.07.2021 555-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (D. K.)
498. 14.07.2021 554-k 2021 Volitamine (I. E. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
499. 13.07.2021 551-k 2021 Volitamine (F. L. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
500. 13.07.2021 513-k 2021 Volitamine (V. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
501. 13.07.2021 552-k 2021 Volitamine (A. D. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
502. 12.07.2021 550-k 2021 Avaliku ürituse «Fama laat» loa taotluse rahuldamine
503. 07.07.2021 549-k 2021 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
504. 07.07.2021 548-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
505. 07.07.2021 547-k 2021 Narva Linnavalitsuse 22.03.2021.a korralduse nr 207-k „Narva linna 2021.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine
506. 07.07.2021 546-k 2021 Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
507. 07.07.2021 545-k 2021 Hoolduse seadmine V.C.
508. 07.07.2021 544-k 2021 Hoolduse seadmine T.J.
509. 07.07.2021 543-k 2021 Hoolduse seadmine Z.V.
510. 07.07.2021 542-k 2021 Hoolduse seadmine G.M.