Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 584)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
511. 07.07.2021 541-k 2021 Hoolduse seadmine A.G.
512. 07.07.2021 540-k 2021 Hoolduse seadmine V.V.
513. 07.07.2021 539-k 2021 Hoolduse seadmine I.K.
514. 07.07.2021 538-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V.B.)
515. 07.07.2021 537-k 2021 Volitamine (J. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
516. 07.07.2021 536-k 2021 Avaliku ürituse « Pumptrack Party‘21» loa taotluse rahuldamine
517. 07.07.2021 535-k 2021 Avaliku ürituse «Narva suvelaat» loa taotluse rahuldamine
518. 07.07.2021 534-k 2021 Avaliku ürituse «Narva laat» loa taotluse rahuldamine
519. 07.07.2021 533-k 2021 Avaliku ürituse «Midsummer» loa taotluse rahuldamine
520. 07.07.2021 532-k 2021 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
521. 07.07.2021 531-k 2021 Munitsipaalkorteri aadressil Rahu tänav 26-63 Narvas üürile andmine
522. 07.07.2021 530-k 2021 Munitsipaaleluruumi A-A.Tiimanni tänav 14-83 Narvas otsustuskorras võõrandamine
523. 07.07.2021 529-k 2021 Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel
524. 07.07.2021 528-k 2021 Konkursi ”Narva linna kaunis kodu 2021” tulemuste kinnitamine ja osalejate autasustamine
525. 07.07.2021 527-k 2021 Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 41)
526. 07.07.2021 526-k 2021 Ehitusloa andmine (Viktoria tn 33)
527. 07.07.2021 525-k 2021 Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 28)
528. 07.07.2021 524-k 2021 Ehitusloa andmine (Aasa tn 12)
529. 07.07.2021 523-k 2021 Ehitusloa andmine (Elektrijaama tee 59 // 91)
530. 07.07.2021 522-k 2021 Ehitusloa andmine (Karja tn 3)
531. 07.07.2021 521-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Hele tn 25 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
532. 07.07.2021 520-k 2021 Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Daumani tn 13a avaliku parkimisplatsi rajamine lasteaia Cipollino tarbeks)
533. 07.07.2021 519-k 2021 Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kinnitamine (Rakvere tn 22c krundile tehisjääväljaku, varjualuse, piirdeaia ning Rakvere tn 22e krundile tenniseväljakute, piirdeaia püstitamine ...)
534. 07.07.2021 518-k 2021 Munitsipaalomandisse antavate maaüksuste sihtotstarbe määramine (1. Paemurru tn 21, P. Kerese tn 74, Tiigi tn 3, Tiigikalda)
535. 07.07.2021 517-k 2021 Munitsipaalomandisse antavate maaüksuste sihtotstarbe määramine (2. Jõesuu tänava kraav, Kulgusadama kraav V2, Mureli kraav)
536. 07.07.2021 516-k 2021 Nirgi tn 15a (AÜ Narva Ogonjok) ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
537. 07.07.2021 515-k 2021 Aiandusühistu GAMMA üldmaa ostueesõigusega erastamine (Papli tänav, Jalaka tänav, Piiri-Papli kraav V2, Papli-Jalaka kraav, Jalaka-Taevasina kraav V1, Pruuka kraav V2)
538. 07.07.2021 514-k 2021 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
539. 02.07.2021 513-k 2021 Ehitusloa andmine (Linda tn 16, Linda tn 16a)
540. 02.07.2021 512-k 2021 Avaliku ürituse «Narva 1+1 rahvasprint 2021» loa taotluse rahuldamine