Abi
Narva Linnavalitsuse õigusaktid
Korraldused - 2021
(Kirjeid kokku: 584)

  Kpv  RegNr  Nimetus   
541. 09.06.2021 433-k 2021 Sundvalduse seadmine Soldino tee 2, Soldino tee 11, Kadastiku kinnistutele Telia Eesti AS kasuks
542. 09.06.2021 432-k 2021 Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine
543. 03.06.2021 430-k 2021 Volitamine (T.K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
544. 03.06.2021 429-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (E.A.)
545. 01.06.2021 428-k 2021 Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (A. Y.)
546. 01.06.2021 427-k 2021 Volitamine (V. V. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
547. 01.06.2021 426-k 2021 Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme nimetamine ja tasu kehtestamine
548. 01.06.2021 425-k 2021 Kinnistu võõrandamine otsustuskorras (A. Daumani 38, Narva linn)
549. 31.05.2021 424-k 2021 Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme tagasikutsumine
550. 28.05.2021 423-k 2021 Koolide töökorraldusest
551. 28.05.2021 421-k 2021 Lidl Eesti OÜ poolt esitatud vaide Narva Linnavalitsuse 22.03.2021 korralduse nr 211-k „Tee kasutusloa andmine (Tallinna mnt 3, Tallinna mnt 7)“ kehtetuks tunnistamise nõudes läbivaatamine ning Narva Linnavalitsuse 2
552. 28.05.2021 420-k 2021 Tänavate sulgemise tasu tagastamine (Eesti ESM OÜ)
553. 28.05.2021 419-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
554. 26.05.2021 416-k 2021 Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
555. 26.05.2021 418-k 2021 Avaliku ürituse «Narva Laat» loa taotluse rahuldamine
556. 26.05.2021 417-k 2021 Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
557. 26.05.2021 415-k 2021 Narva Linnavalitsuse 22.03.2021.a korralduse nr 207 „Narva linna 2021.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine
558. 26.05.2021 414-k 2021 Linnavara tasuta kasutusse andmine (Eesti Seenioride ja Spordiveteranide Liit)
559. 26.05.2021 413-k 2021 Hoolduse seadmine L.M.
560. 26.05.2021 412-k 2021 Hoolduse seadmine O.S.
561. 26.05.2021 411-k 2021 Hoolduse seadmine T.K.
562. 26.05.2021 410-k 2021 Hoolduse seadmine O.K.
563. 26.05.2021 409-k 2021 Hoolduse seadmine N.D.
564. 26.05.2021 408-k 2021 Hoolduse seadmine N.S.
565. 26.05.2021 407-k 2021 Hoolduse seadmine J.M.
566. 26.05.2021 406-k 2021 Narva Linnavalitsuse 22.07.2020.a korralduse nr 472-k "Hoolduse seadmine (hooldatav G.M.)" kehtetuks tunnistamine
567. 26.05.2021 405-k 2021 Narva Linnavalitsuse 04.09.2019.a korralduse nr 630-k "Hoolduse seadmine (hooldatav A.V.)" kehtetuks tunnistamine
568. 26.05.2021 404-k 2021 Volitamine (T. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
569. 26.05.2021 403-k 2021 Volitamine (S. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
570. 26.05.2021 402-k 2021 Volitamine (I. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)